Katastrofalt for Vestlandet ved atomkraftulykke

Katastrofalt for Vestlandet ved atomkraftulykke
ILLE: Dersom 1 prosent av det radioaktive avfallet som er lagret i Sellafield (bildet) slipper ut i atmosfæren, kan resultatet i Norge bli syv ganger verre enn etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Bilde: Simon Ledingham

En brann eller eksplosjon ved Sellafield-anlegget i England vil få katastrofale følger for matproduksjonen på Vestlandet. Det viser en ny rapport.

Les også: Kritisk til kraftimport fra Kola

Mye verre en Tsjernobyl

Dersom 1 prosent av det radioaktive avfallet som er lagret i Sellafield i England slipper ut i atmosfæren, kan resultatet i Norge bli syv ganger verre enn etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Særlig Hordaland og Rogaland vil merke konsekvensene, skriver Bergens Tidende.

Konklusjonene kommer fram i en rapport Statens strålevern tirsdag overleverer miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Les også: Ordførere vil stanse russisk atomkraft

Ødelegger kjøttet

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Statens strålevern laget en rapport om konsekvensene av en tenkt ulykke i Sellafield.

Opp til 80 prosent av alt lammekjøtt kan komme til å overskride faregrensene det første året. Deretter vil 40 prosent av kjøttet være ubrukelig i flere år. Ved ugunstige vindforhold vil reindriften helt nord i Finnmark også bli rammet.

Fortsatt sliter Norge med ettervirkningene etter Tsjernobyl. Hvert år brukes rundt 15 millioner på å motvirke ettervirkningene fra den gang.

Les også: USA frykter terror mot IFE-reaktor

Norsk strøm er ikke ren: Halvparten er kull- og atomkraft

Derfor stoppet atomkraften

Les mer om: