Kartlegger varslingskanaler

Kartlegger varslingskanaler
OVERSIKT: Hvor mange tjenester for å melde fra om feil og mangler på veier og annen offentlig infrastruktur finnes det her i landet? Staten skal kartlegge omfanget. Bilde: Colourbox

Fornyingsdepartementet (FAD) ønsker seg en oversikt over omfanget av digitale tjenester som der publikum kan melde fra om feil og mangler.

Nylig lanserte Friprogsenteret fiksgatami.no, der folk i hele landet kan melde fra om enkle ting, som huller i veibanen eller mangelfull skilting.

Fix my street på norskAnbud

Slike tjenester finnes det mange lokale varianter fra fra før, og FAD har lyst ut et lite anbud på opp til 100 000 kroner for å kartlegge omfanget.

Samlebetegnelsen er "stedsbasert innrapportering" og omfatter systemer eller tjenester som gir brukeren anledning å melde fra til det offentlige om feil, mangler eller annen type informasjon, med en eller annen form for stedsangivelse og med eventuelle systemer for behandling og oppfølging av disse meldingene.Nytt felt

– I takt med den teknologiske utviklingen, økt tilgang til offentlige data og utviklingen av stedsbaserte og mobile tjenester, har stedsbasert innrapportering til det offentlige vokst frem som et mulig nytt område og tjenestetilbud. I Norge har det utviklet seg flere tjenester eller prosjekter av denne typen, for eksempel i Tromsø, Oslo, Porsgrunn og Bergen, skriver FAD på sin blogg data.norge.no .

Etterlyser smarte ideerKartlegging

Nå vil man ha en kartlegging som viser hvor utbredt denne type tjenester er, hvilket omfang de har, samt grad av forankring, interaktivitet og brukerinvolvering.

Oppdraget skal også gi en oversikt over hvordan slike henvendelser blir håndtert i kommuner og etater i dag.

Departementet ønsker kunnskap om hvordan løsningene er utviklet, både organisatorisk og teknologisk.Back office

– Vi ønsker også en beskrivelse eller kategorisering over hvordan henvendelsene håndteres hos de som eier systemene, herunder grad av samhandling og integrering med andre fagsystemer. Det er også interessant å få et bilde av i hvilken grad løsningene utvikles og eies i fellesskap eller av den enkelte kommune, skriver FAD.Les også: Kritisk behov for å samle Data-Norge

Proffere it-samkjøring i kommunene

Les mer om: