IT

Kartlegger hvordan meninger sprer seg i blogger

Norske forskere vil skape oversikt i bloggsfæren.

BLOGGERE UNDER LUPEN: Hvordan sprer meninger seg?
BLOGGERE UNDER LUPEN: Hvordan sprer meninger seg? Bilde: Åserud, Lise
Norunn K. Torheim, VERDIKTNorunn K. Torheim, VERDIKT
10. mai 2012 - 19:53

BLOGGPROSJEKTET

Prosjektet «Accessing and analysing the blogosphere: charting the distribution, flow and development of statements across online social networks» har støtte fra VERDIKT fra 1.1.2012–30.6.2016.

Gjennom blogger kan enkeltpersoner og organisasjoner fremme sitt syn i en sak, for eksempel i debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte.

Blogger brukes også som informasjonskilde. Det er imidlertid svært vanskelig å få oversikt over debatter i denne typen sosiale nettverk og se hvordan meninger sprer seg og fordeler seg på ulike grupperinger.

Nå ønsker forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) med professor Dag Elgesem i spissen, å hjelpe oss med å få denne oversikten.

Dataprogram skal analysere

Med støtte fra Forskningsrådets program VERDIKT skal de lage et dataprogram som visualiserer hvordan et gitt tema diskuteres i bloggsfæren.

– Dataprogrammet skal analysere både lenkestrukturen og tekstene i bloggene. Tekstene har mer struktur enn man intuitivt tenker. Det har vi sett når vi tidligere har analysert tekster som brukes til turistinformasjon, sier Elgesem.

Sammen med kolleger skal han blant annet analysere innlegg på klimablogger. Elgesem forteller at det finnes 4–500 klimablogger i Norge, og flere tusen på engelsk. Prosjektet vil jobbe med et utvalg av norske og engelske blogger.

Så langt har de sett at det er en polarisering i klimadebatten. De som er skeptiske til menneskets bidrag til klimaendringene, lenker til hverandre, mens de som tror at klimaendringene er menneskeskapte, lenker til hverandre. Det er lite kobling mellom de to gruppene.

Les også:

Vil spore pasienter med ultralydsender

Norsk løsning skal gi bedre mobilvideo 

Nøkkeluttrykk istedenfor ord

Forskerne vil prøve å finne ut hvordan nye tema brer seg i klimadebatten.

Elgesem trekker fram Klimagate som eksempel, saken der hackere i 2009 fikk tak i e-poster til klimaforskere og mente de kunne vise at forskerne bevisst trakk fram informasjon som støttet opp under synet om menneskeskapte klimaendringer.

– Når vi skal analysere hvordan oppfatninger om Klimagate sprer seg i bloggsfæren, må vi se på lenkestrukturen, det vil si hvordan bloggerne lenker til hverandre og til andre kilder, sier Elgesem.

– I tillegg må vi se på tekstlig relasjon mellom bloggene, det vil si hvilke formuleringer de bruker. Det kan nemlig være at Klimagate sprer seg i bloggsfæren uten at det er synlig i lenkingen, understreker han.

Kjernen i bergensforskernes arbeid er at de vil prøve å identifisere nøkkelsetninger eller nøkkeluttrykk framfor nøkkelord i tekstene. «Klimaendringene er forårsaket av» er eksempel på et slikt nøkkeluttrykk.

Medieovervåking og forskning

For forskerne er det viktig å lage et dataprogram som gir et balansert syn på debatten om et emne, og som hjelper brukerne med å evaluere kildene til utsagnene.

De samarbeider med firmaet Retriever som tilbyr medieovervåkingsverktøy til bedrifter. Som en del av en medieanalyse, er det i dag bare mulig å vekte artikler manuelt med hensyn til om innlegg er positive eller negative for bedriften.

Med verktøyet forskerne ønsker å utvikle, skal dette kunne gjøres automatisk. Verktøyet vil dessuten bli et nyttig verktøy for samfunnsforskere som ønsker å få et raskt overblikk over debatter om bestemte tema.

– Det er en stor oppgave vi skal løse. Det finnes et stort spenn av blogger, og vi må ta hensyn til lokal gramatikk i formuleringene, påpeker Elgesem.

Denne artikkelen er levert av VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT), som er Forskningsrådets store program for IKT-forskning.

Les også:

Skal bekjempe malaria med dataspill

Ny teknologi skal gi friskere fisk

Verdens sterkeste magnet er norsk

Her dyrkes vårt nye drivstoff 

 

Les mer om: