KRAFT

Kårstø i Gassnovas hender

Naturkrafts anlegg på Kårstø. Til venstre sees turbinhall, mens senter i bildet viser NOx-renseanlegget.
Naturkrafts anlegg på Kårstø. Til venstre sees turbinhall, mens senter i bildet viser NOx-renseanlegget. Bilde: Geir Fuglseth/Naturkraft
Jannicke Nilsen
2. jan. 2008 - 13:07

Fram til 1. januar i år har Olje- og energidepartementet (OED) har hatt ansvaret for planleggingen av rensing og lagring av CO2 fra gasskraftverket på Kårstø.

Nå har statsforetaket Gassnova overtatt ansvaret.

CO2-byen Porsgrunn

De 12 prosjektmedarbeidere som i dag jobber for fullt med planleggingen skal samlokalisers med Gassnovas organisasjon i Porsgrunn.

Statsforetaket utpeker byen som et arnested for et fagmiljø med sterk kunnskap om CO 2-håndtering. Innen utgangen av året skal 20-30 nye faste ansatte på prosjektet rekrutteres.

I utbyggingsperioden kan det bli langt flere.

Spennende tid

- Det står mange spennende utfordringer foran oss. Kårstøprosjektet, med CO 2-testsenteret på Mongstad og med opplegg og lagring av CO 2 fra fullskalaanleggene. Det er svært motiverende å få være med å bygge opp Norges store satsing innen CO 2-håndtering, og ta hånd om pågående og nye krevende prosjekter, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova.

I følge regjeringens plan skal CO 2 fra gasskraftverket renses fra og med 2011/2012.

Fram mot investeringsbeslutningen, som etter planen skal tas i løpet av 2009, skal Gassnova jobbe med forprosjektering, kvalifisering av teknologi og leverandører, samt utarbeide kontraktsstrategi og anbud.

Gratiskvoter

Det ble like før jul klart at Kårstø høyst sannsynlig får tildelt vederlagsfrie klimakvoter, såkalte gratiskvoter, fra regjeringen.

Les også: Kårstø kan få gratis klimakvoter

Det betyr at Naturkraft, som driver gasskraftverket, får tilnærmet like gode konkurransebetingelser som andre konkurrenter på kontinentet.