NYHETER_BYGG

Karakterbok for byggebransjen

NORSK BLOKKSTUDIE Byggforsk har innhentet erfaringstall fra 129 boligblokkprosjekt for å finne ut hvor effektiv norsk byggebransje er.
NORSK BLOKKSTUDIE Byggforsk har innhentet erfaringstall fra 129 boligblokkprosjekt for å finne ut hvor effektiv norsk byggebransje er.Bilde: Veslemøy Nestvold
Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
5. apr. 2005 - 08:00

Byggeriets Evaluerings Center

I 2002 ble det private senteret stiftet med byggebransjens aktører som solide støttespillere. Staten fulgte opp med å innføre et lovpålagt krav til entreprenører og byggmestre om såkalte nøkkeltall eller karakterbok for all statlig byggevirksomhet fra 1. juni i år. Kravet gjelder oppdrag over 5 miilioner DK.

Senteret evaluerer entprenører/håndverksmestere etter henvendelse. Databasen har en lukket del og en del med generelle tall for offentligheten. Det er fortrinnsvis erfaringstall fra private byggeprosjekt som ligger i databasen. Dette er opplysninger byggherrene kan bruke under evaluering av tilbydere ved nye oppgaver.

Målet er å få fokus bort fra pris ved evaluering av tilbydere og over på erfaringstall fra tidligere byggeprosjekt.

Et karakterbok-system innføres ved lov fra 1.juni 2005. Byggeriets Evaluerings Center har etter 14 måneders eksistens evaluert 548 saker til en verdi av 6 milliarder danske kroner. Både entreprenører og håndverksmestere er evaluert.

De fleste sakene til nå har vært private byggeprosjekt, og hensikten er at både byggherren og den utførende part skal legge inn sine erfaringstall fra prosjektet i en database. Karakterboken gir da et gjennomsnitt av entreprenørens gjennomførte prosjekter.

Viktig verktøy

En av målene med evalueringene, er å la håndverkere og entprenører vise hvor gode de er.

- I Danmark er entreprenørene tradisjonelt utsatt for hard konkurranse på pris. Hele lønnsomheten står ofte og faller på ett enkelt prosjekt, forteller funktionssjef i BEC, Peter Hesdorf. Han holdt foredrag under Byggedagene i Oslo nylig hvor han fortalte om de danske erfaringene så langt.

- Det betyr også at hvert prosjekt innebærer stor risiko for både entreprenøren og eventuelle investorer. Byggebransjen sliter med ltrekningskraften overfor kapital og investorer. Problemet har vært at det ofte er de dårligste entreprenørene som dumper prisene og senere tar lett på både kvaliteten og arbeidsmiljøet for å få gjennomført prosjektet billigst mulig. Det var utgangspunktet for at den danske stat i 2003 kom med et krav om såkalte nøkkeltall på offentlige byggeprosjekt, eller Key Performance Indicators, forteller Hesdorf.

Nå står danske rådgivere og arkitekter for tur. En temagruppe er nedsatt for å vurdere hvordan nøkkeltall for denne gruppen kan formuleres. Ifølge Foreningen for Rådgivende Ingenører i Danmark er systemet eneste rette vei å gå: Et nøkkeltallsystem kan skape både bedre rammer og kvalitet på det som bygges.

Fokuserer på prosessen

Danskene er svært opptatt av å få fram at det ikke er selve byggeproduktet, men byggeprosessen som fokuseres ved evalueringen.

- Vi ønsker å måle kundetilfredshet, arbeidsmiljø, kvalitet i form av mangler, inntjening, pris, prisendringer, produktivitet og overholdelse av tidsfrister. Dette kan byggherrene senere bruke som et nyttig verktøy dersom de senere skal bruke entprenører til en jobb. De gode får dermed en fordel, mens de mindre gode vet hvor de bør forbedre seg. En vinn-vinn situasjon for alle parter egentlig, mener Hesdorf.

Norsk tilnærming

I Norge er Byggforsk i gang med å innhente erfaringstall fra byggeprosjekter i håp om å kunne si noe om produktivitet og effektivitet i norsk byggebransje. - Boligbkkstudien har till hensikt å måle og forklare effektivitet i blokkproduksjon. Vi har innhentet erfaringstall fra 129 prosjekter utført av 37 foretak, forteller sivilingenør Thorbjørn Ingvaldsen ved Byggforsk.

Studier så langt viser at kvadratmeterprisen varierer voldsomt med byggstandard. - Det burde være mye å hente på begge stedene, mener Ingvaldsen. I Norge er deltakelsen frivillig.

Målet med arbeidet er å utvikle et verktøy for effektivitetsmåling. I løpet av april/mai skal analysen fullføres og bransjen skal få svar på hvor effektiv den egentlig er.

Les mer om: