PRODUKTNYHETER

Kappeskiver med lang levetid

– Kappskivene har vesentlig større livslengde, sammenlignet med tradisjonelle skiver.Sortimentet omfatter alle vanlig forekommende dimensjoner – også for kapping av tynnveggede materialer.

Les mer om: