ENERGI

Kapital til energiteknologi

23. feb. 2001 - 06:52

Vår misjon er å identifisere og investere aktivt i innovative vekstselskaper med tilknytning til energisektoren, sier Tore Anstein Dobloug, sjef i Energy Future Invest (EFI). Det nye selskapet ble opprettet i fjor høst med Statkraft og Hedmark Energi AS som likeverdige eiere.

Selskapet har en investeringsstrategi på tre områder. Det ene er energiproduksjon basert på ny teknologi. Det kan være mikrokraftverk og bioenergi. Informasjonsteknologi er et annet felt. Dette dreier seg for eksempel om IT-systemer, som kan gi bedre effektutnyttelse eller generelt bidra til å modernisere og effektivisere forretningsprosessene i energiselskapene.

EFIs tredje investeringsområde er innenfor nye tjenester og produkter rettet mot energikundene – altså sluttbrukerne.

– Parallelt med liberaliseringen av kraftmarkedene, har man i økende grad lært å se på kraftlinjene som et mulig transportmiddel for tele-, TV- og datasignaler, hevder Dobloug.

Knutepunkter

Konvergens mellom bransjer skaper nye muligheter: Salg av energi og energitjenester konvergerer mot andre typer tjenester som telekommunikasjon, Internett/IT og media/TV.

– Kunden og kunderelasjonen er en kapital utenom energiselskapenes balanse, som kan få vesentlig større verdi i fremtiden, dersom man evner å utnytte de nye mulighetene, sier Dobloug.

Selskapet vil konsentrere sine investeringer innenfor nivåene ide, tidlig fase og vekst. For selskaper som har forretningsideer og prosjekter som befinner seg på såkornstadiet, vil EFI kunne gå inn med et investeringsbeløp som normalt er begrenset oppad til en million kroner.

Selskap som er i en tidlig fase, og som har et betydelig vekstpotensial, kan få et investeringsbeløp som normalt er begrenset oppad til ti millioner kroner. EFI vil bistå med kompetanse i tillegg til kapital, i disse første fasene. Selskap som er i en ekspansjonsfase, kan få et beløp begrenset oppad til 10–15 millioner kroner, opplyser Dobloug.

Kan bransjen

Han fremhever at EFI gjennom sine eiere har bransjekompetanse og erfaring fra verdens mest avanserte energimarked. Han lover aktiv deltakelse i de selskapene de investerer i.

– Vi bistår med strategiarbeid, forretningsplaner og tar mål av oss til å være et korrektiv til, og en inspirator for, ledelsen.

Vi knytter et nettverk av partnere og rådgivere til de selskapene og personene vi samarbeider med. Gjennom våre eiere henter vi nødvendig teknologi og ekspertise, for å oppnå synergieffekter mellom våre porteføljeinvesteringer.

Dobloug anslår at de så langt har hatt opp mot 100 henvendelser. Av disse har ventureselskapet gått inn i fire prosjekter. Alle er innen IT-sektoren.

Energy Future Invest ble etablert med startkapital på 25 millioner kroner. Det arbeides nå med en emisjon slik at det man får en kapital på ca 100–225 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.