SAMFERDSEL

Kaoset skal bort

21. mars 2001 - 07:15

Tønsberg kveles av gjennomgangstrafikk. Over kanalbrua passerer 40.000 kjøretøy i døgnet, dobbelt så mange som på E18 utenfor byen.

Men nå har kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme fått nok. Sammen med Vestfold fylkesting har de vedtatt en strategi for å bedre trafikkavviklingen på hovedveinettet i Tønsberg-området, basert på planer fra Statens vegvesen Vestfold i 1999.

Problemet for Tønsberg er at mens støyproblemene og ubehaget øker i takt med trafikkveksten, så har mulighetene for å få finansiert utbyggingsprosjektene innenfor rammene i Nasjonal transportplan 2002-2011 blitt lik null. Prislappen på åtte konkrete delprosjekter som vil løse trafikkproblemene, er satt til ca. 2,8 milliarder kroner.

I Nasjonal transportplan 2002-2011 er det angitt en investeringsramme til øvrige riksveier i hele Vestfold på 520 millioner.

Ingen i de tre berørte kommunene har helse til å vente til etter 2011 med å iverksette tiltak.

Stiftet selskap

Kommunene og fylkeskommunen stiftet Tønsberg Hovedvegfinans AS i 1999. Etableringen skal gi seks bomstasjoner i en tett ring rundt Tønsberg. I løpet av 13 års drift vil bomstasjonene gi 2,8 milliarder i inntekter med takster på 15 og 30 kroner for henholdsvis liten og stor bil.

Kommunepolitikerne har vært opptatt av at bomstasjonene skal fange opp den betydelige helgetrafikken i sommerhalvåret. Bomstasjonene vil derfor være i drift også lørdag og søndag. Moderne utstyr skal overflødiggjøre bemanning ved minst to av de seks bomstasjonene. Anlegg og drift av bomstasjonene er beregnet å utgjøre 17,5 prosent av bompengeinntektene.

Finansieringsrapporten for det som er kalt Tønsbergpakken, er utarbeidet av Scandiaconsult AS på oppdrag fra Vegvesenet i Vestfold.

– Bompengedelen av prosjektet er på 95 prosent. Staten bidrar med 5 prosent. Den andelen burde vært høyere. Finansieringssøknaden er sendt Vegdirektoratet og vi håper Stortinget vil fatte en positiv avgjørelse i inneværende år, sier utbyggingssjef Tore Foss i Statens vegvesen Vestfold.

Avklarte

Hovedårsaken til trafikkproblemene rundt Tønsberg er at all trafikk fra de boligtette områdene Nøtterøy og Tjøme i sør og fra Slagenområdet nordøst for byen må igjennom trange sentrumsgater. I tillegg ligger Vestfold sentralsykehus som en trafikkmagnet midt i byen.

Prosjektleder for Tønsbergpakken er Steinar Aspen hos Statens vegvesen Vestfold. Han forteller at de åtte prosjektene som skal berge lokalsamfunnet, kan deles i kategoriene avklarte og uavklarte prosjekter. I de avklarte prosjektene er løsning og gjennomføring stort sett bestemt. De bearbeides nå i reguleringsplaner og konkrete byggeplaner.

– Det største avklarte prosjektet er en tre kilometer lang ringvei nord for byen med tilhørende trafikkreguleringer i sentrum. Halvparten av strekningen blir tunnel. Kostnadene er beregnet til ca. 620 millioner kroner. Vi håper på byggestart i løpet av første halvdel av 2003 og ferdigstillelse i 2006, sier Aspen.

Avklarte prosjekter er også en trafikkløsning for Vestfold sentralsykehus til 35 millioner kroner og en 10 km lang gang- og sykkelvei over hele Tjøme til 80 millioner. I tillegg kommer øremerkede statlige midler i form av finansieringsandelen på fem prosent, ca. 120 millioner, og byggingen av de seks bomstasjonene til 30 millioner kroner.

Uavklarte

I de uavklarte prosjektene blir valg av løsning og eventuell gjennomføring ikke vedtatt før nye konsekvensutredninger er foretatt. Ny kanalkryssing med enten bro eller tunnel er beregnet å koste mellom 120 og 485 millioner kroner. På grunn av den korte avstanden blir det ikke mulig å føre en eventuell tunnel opp til dagens nivå i det såkalte Mammutkrysset nord for kanalen. Det er derfor forutsatt en trearmet rundkjøring under bakkenivå.

– Byggingen av en ny sentralåre for å ta trafikken nord-syd under byen, er det største uavklarte prosjektet. Uansett valg av alternativer blir det løsning med tunnel, hovedsakelig i betongkulvert. Kostnadene er anslått å bli mellom 300 og 560 millioner kroner.

Andre uavklarte delprosjekter i Tønsbergpakken er nye hovedveiløsninger ute på Teie, beregnet fra 105 til 520 millioner avhengig av løsninger, en tunnel under Presterødåsen til 130-185 millioner og diverse kollektivtrafikktiltak til ca. 100 millioner kroner, forklarer Steinar Aspen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.