Kanadisk atomselskap fikk testet zirkoniumlegeringer i Halden. Så ble de varslet om at resultatene kunne være manipulert

Bestrålingstester ved IFE.

Kanadisk atomselskap fikk testet zirkoniumlegeringer i Halden. Så ble de varslet om at resultatene kunne være manipulert
Den kanadiske kunden fikk testet materialer til atomreaktorer i her Haldenreaktoren. Bilde: IFE

Japan og Canada var de første landene som ble orientert om mulig forskningsjuks ved Ife av norske myndigheter, viser dokumenter Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.