OLJE OG GASS

Kan tjene på oljekatastrofen

DEMO: Her kommer flammen fra en gasseksplosjon ut fra testkammeret til Gexcon. Demoen ble gjort med 4,3 % propan og antent i motsatt ende av containeren. Trykket som oppsto var på 550 mbar og rystet de 80 tilskuerne godt. Testen og virkningen var beregnet til minste detalj av Gexcon.
DEMO: Her kommer flammen fra en gasseksplosjon ut fra testkammeret til Gexcon. Demoen ble gjort med 4,3 % propan og antent i motsatt ende av containeren. Trykket som oppsto var på 550 mbar og rystet de 80 tilskuerne godt. Testen og virkningen var beregnet til minste detalj av Gexcon. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
18. mai 2010 - 14:52

GexCon

 • GexCon springer ut av forskningsvirksomhet ved Christian Michelsen Institutt/Christian Michelsen Research.
 • 100 prosent eid av CMR. Eventuelt overskudd går til videre forskning.
 • GexCon gjør avanserte beregninger og risikovurderinger i tillegg til eksperimentell testing og forskning. Selger og utvikler verdens mest anerkjente programvare for eksplosjonsmodellering, Flacs.
 • Ca. 50 ansatte.
 • Kontorer i Bergen, Sverige, UK og USA. Partnere i en del andre land.


NORCESS

 • Norwegian Centre for Energy-related Safety and Security
 • Initiativ fra CMR, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høyskolen i Telemark, SINTEF NBL og NTNU på forskersiden. De vil knytte åtte doktorander til senteret.
 • Fra myndighetene stiller Forsvarsbygg, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.
 • Private aktører: Statoil, Gassco, Total E&P Norge, Det Norske Veritas og Fike B.v.b.a.
 • Formål: Lage et ressurs- og forskningssenter for kontroll av farer forbundet med foredling, transport, lagring og bruk av energi. Senteret skal utvikle teknologi og innovative løsninger for analyse, konsekvensmodellering, tiltak for å forhindre ulykker, kommunikasjon av risiko, krisehåndtering samt etterforskning.


FLACS

FLame ACceleration Simulator: Ledende verktøy og programvare for å beregne eksplosjonseffekter, spredning av gasskyer. Solgt til over 80 kunder i hele verden, spesielt til oljeselskaper og engineeringsselskaper. Kodene er utviklet gjennom 30 års forskning.

Brukes både til å unngå uheldige designløsninger og for å finne årsak til ulykker og effekter av eksplosjoner. Brukt blant annet etter Piper Alpha-ulykken (1988), BPs raffinerieksplosjon i Texas 2005 samt eksplosjon og brann ved Buncefield oljeterminal utenfor London 2005 og Vest Tank i Norge (2008).

BERGEN/SOTRA: Det kan både BP og andre oljeselskaper bekrefte.

Om det ikke skjer ulykker på lenge, faller interessen for å ta eksplosjonsrisko med i planleggingen.

– Interessen kommer til å ta seg opp igjen etter BP-ulykken i Mexicogolfen, sier administrerende direktør Øystein Larsen i GexCon, ett av få selskaper som selger programvare og tjenester for eksplosjonsberegninger offshore.

Tidligere denne måneden hadde selskapet 80 representanter fra 46 firmaer i 13 ulike land på et to-dagers seminar. Seminaret var planlagt i god tid før Deepwater Horizon eksploderte 20. april.Eksplosiv avslutning

Seminaret ble avsluttet med to eksplosjoner på et testsenter på Sotra utenfor Bergen. De viste med all tydelighet at en eksplosjon kan gjøre stor skade.

– De færreste som jobber med sikkerhet har sett eller hørt en ekte eksplosjon. Det er mange som får seg en aha-opplevelse, sier Kees van Wingerden, teknisk direktør ved GexCon.

De to eksplosjonene var relativt små, men satte likevel en støkk i mange.

SPENTE: Teknisk direktør Kees van Wingerden (foran) og adm. dir. Øystein Larsen i Gexcon venter på eksplosjonen. - En gang pyro, alltid pyro, sier Larsen og smiler godt.
SPENTE: Teknisk direktør Kees van Wingerden (foran) og adm. dir. Øystein Larsen i Gexcon venter på eksplosjonen. - En gang pyro, alltid pyro, sier Larsen og smiler godt. Tore Stensvold

Nye energier og utfordringer

– Det er gledelig at så mange selskaper prioriterer eksplosjonssikkerhet og sender folk hit, sier Larsen.

GexCon er eid av Christian Michelsen Research (CMR), som har gått i spissen for å søke om midler til et nytt forsknings- og innovasjonssenter.

Ideen bak senteret, Norwegian Centre for Energy-related Safety and Security (NORCESS), er å skape et flerfaglig ressurssenter for kontroll av farer forbundet med foredling, transport, lagring og bruk av energi.Biopellets-eksplosjon

GexCon har også foretatt støveksplosjoner for å teste teknologi for et dansk pelletsdrevet kraftverk. En 70-tonns kullkvern ble fraktet til Sotra for å teste effekter av støveksplosjoner i forbindelse med overgangen fra kull til biopellets.

– Vi har laget mange eksplosjoner for å verifisere de mulige effektene og konsekvensene, sier van Wingerden.

Larsen legger til:

– Ny energi medfører nye risikoer, både teknisk og menneskelig. Det gjelder vindkraft, solkraft, bølger og andre energikilder. Vi må skaffe oss kunnskap om mulige farer og hvordan unngå dem, understreker han.

Teknisk direktør Kees van Wingerden (tv.) og administrerende direktør Øystein Larsen i Gexcon foran en dansk kullkvern. Den er eksplosjonstestet for å simulerer uhell med kverning av biopellets.
FORSØK: Teknisk direktør Kees van Wingerden (tv.) og administrerende direktør Øystein Larsen i Gexcon foran en dansk kullkvern. Den er eksplosjonstestet for å simulerer uhell med kverning av biopellets. Tore StensvoldBP-"hjelp"

CMR vil være spydspiss i arbeidet med å danne NORCESS, men har med både universiteter, høyskoler, SINTEF og NTNU på forskningssiden samt flere statlige organer og industrielle partnere.

Forskningsrådet har søknaden til behandling. Spørsmålet er om ulykken med Deepwater Horizon vil sette fart i sakene.Regnekraft

GexCon har siden 1982 utviklet en programvare som kan beregne utvikling av gasskyer fra lekkasjer, samt effekten av eksplosjoner. Økt regnekraft og bedre modeller kan gi så å si eksakt kunnskap om virkninger av eksplosjoner på oljeplattformer eller på et raffineri.

– Vi har verifisert mange modellberegninger med fullskalatester i ettertid, sier van Wingerden.

GexCon har solgt programmet Flacs til mange operatører på norsk sokkel, engineeringsselskaper og andre som må planlegge i forhold til gasslekkasje eller eksplosjonsvern.

Sikkerhetsekspert i franske Total, Henri Tonda, bruker av programvaren FLACS fra Gexcon siden 1990 for å beregne og konstruere eksplosjonssikkerhet. Gexcon er eid av CMR.
ERFARING: Sikkerhetsekspert i franske Total, Henri Tonda, har brukt av programvaren FLACS fra Gexcon siden 1990 for å beregne og konstruere eksplosjonssikre plattformer. Tore Stensvold

Nødvendig verktøy

En kunde siden 1990 er franske Total. Sikkerhetsekspert Henri Tonda har vært med siden selskapet begynte å bruke Flacs.

– Vi er helt nødt til å planlegge plattformer ut fra mulig eksplosjonsfare. Store verdier kan gå tapt om det skulle eksplodere uten at vi har tatt høyde for det. Vi bygger også ut i områder der utslipp av giftig kan være et problem, sier Tonda.

Han opplyser at Total har opplevd gasslekkasjer og i ettertid simulert hendelsen med Flacs.Finner årsak

– Ved å gjenskape og analysere hendelsen med Flacs, fant vi årsaken til lekkasjen og fikk rettet opp skaden. Vi må ha presise verktøy når vi planlegger. Vi vet ikke om noe bedre enn Flacs, sier Tonda.

GexCon er ikke ferdig med å utvikle programmet. Kees van Wingerden

– Vi har pakket inn 30 års kunnskap i kodene i programmet, og fortsatt får vi ny kunnskap både gjennom egen forskning og tilbakemeldinger fra kundene, sier Kees.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.