IKT

Kan stoppes av støy

16. aug. 2001 - 16:55

Flere energiverk, blant annet BKK i Bergen og Viken Energinett i Oslo, har kjørt prøveprosjekter for å teste ut bruk av strømnettet til formidling av teletjenester. Post- og teletilsynet har nå foretatt målinger på disse prosjektene og funnet at de benyttede signalnivåer bryter drastisk med de krav som følger av internasjonale bestemmelser og standarder. Disse kravene gjelder også i Norge gjennom teleloven og forskrifter med hjemmel i teleloven.

– Spesielt bestemmelsene om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vil si at utstyr som sender ut og mottar elektriske signaler skal kunne eksistere sammen uten forstyrrelser, tilfredsstilles ikke ved bruk av strømnettet som telenett, sier rådgiver Per Wilhelmsen i Post- og teletilsynet.

Store nivåforskjeller

Det er heller ikke små nivåforskjeller vi snakker om, helt opp til 40 dB for effektmålinger. I klartekst betyr det at nivået er 10.000 ganger for høyt.

– Skal operative kommunikasjonsnett basert på strømnettet tilfredsstille kravene i dagens EMC-direktiv og EN 55022 om grenseverdier og målemetoder for EMC for informasjonsteknologisk utstyr, må signalnivået reduseres ca 30-35 dB i forhold til det som ble brukt under prøveprosjektene. Dersom det ikke er mulig, vil vi måtte stenge systemene, sier Wilhelmsen.

Han understreker at de endelige standardene for regulering av slik trafikk ennå ikke er på plass. En egen arbeidsgruppe under CEPT, som er et samarbeidsorgan for Post- og telemyndighetene, holder på å utarbeide felles europeiske krav med utgangspunkt i forslag fra Tyskland og England. Det ligger i kortene at de endelige krav vil ligge i samme størrelsesorden som de man opererer ut fra i dag.

Wilhelmsen har dermed ingen tro på at problemene kan løses ved endringer i modulasjonsmetoder eller lavere signalnivå, slik bransjen selv hevder.

– Det ligger en del fysikalske forutsetninger i generell antenneteknikk som ikke kan tilsidesettes, sier Wilhelmsen.

Fortsatt optimisme

Wilhelmsen vil likevel ikke helt avskrive teletrafikk over strømnettet. – Det er store forskjeller på ulike løsninger. Rene jordkabelnett frem til inntakssikring hos abonnent kan være aktuelle. For husinterne nett er problemene større. Tyske målinger har vist helt opp til 60 dB for høye verdier, spesielt i nærheten av stikkontakten, sier Wilhelmsen.

Hos Viken Energinett er det fortsatt optimisme med hensyn til å bruke strømnett til teletrafikk. Vibeke Strømme, leder for forretningsutvikling hos Viken, sier at selskapet er i ferd med å sette i gang et nytt og større pilotprosjekt i Oslo.

– De tallene Post- og teletilsynet baserer sin rapport på, stammer fra målinger i fjor høst med prototyputstyr. Den piloten vi setter i gang nå, benytter utstyr fra Ascom som er godkjent og kommersielt tilgjengelig i Tyskland. Vi ønsker å gjøre målinger med dette utstyret, og er helt sikre på at vi får helt andre data enn ved forrige pilotforsøk. Dette gjelder både jordbundet nett frem til boligene og interne spredenett i boligene, sier Strømme.

Ulike oppfatninger

Det er således ulike oppfatninger i Norge om fremtiden for denne typen teleoverføring, også blant utstyrsleverandørene. Nortel, tidligere pådriver og den største aktøren innen feltet, ga opp. Ascom satser for fullt. Det samme gjør israelske Maynet, som blant annet har levert utstyr til et meget stort pilotprosjekt i Mannheim i Tyskland.

Så vidt vi vet har norske Communiq gitt opp i kampen om utstyrsmarkedet. Svenske Illevo skal derimot være på full fart inn, selv om de foreløpig ikke har kommersielt utstyr tilgjengelig. Siemens, leverandør blant annet til BKKs pilotforsøk, har gitt opp å satse innen feltet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.