MILJØ

Kan stoppe gasskraftverk

UVIRKSOMME:  Transporten må over fra vei til bane skal klimagassustlippene reduseres. Lokomotivene på Åndalsnes må komme i drift.
UVIRKSOMME: Transporten må over fra vei til bane skal klimagassustlippene reduseres. Lokomotivene på Åndalsnes må komme i drift. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
24. sep. 2005 - 08:09
Vis mer

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har vurdert hvilke tiltak som er påkrevd for at Norge skal etterleve Kyoto-protokollen uten å anskaffe kvoter.

Med hjemmel i Forurensingsloven kan SFT stoppe gasskraftverk uten CO2-håndtering. Dette gjelder også Kårstø.

SFT har analysert mulige tiltak som kan settes ut i livet for å tilfredsstille Kyoto-protokollen. Nå er det politikerne som må på banen.

Prioritering

SFT-akspert Audun Rossland, som har stått for analysen, understreker at Kyotoprotokollen også tillater norske bedrifter å kjøpe CO 2-kvoter og at dette kommer inn i klimagassregnskapet som fradrag.

Rossland understreker at SFT har lagt fram en analyse av hvilke tiltak som kan gjennomføres innenfor en fornuftig økonomsik ramme på 200 kroner per tonn CO 2.

– Dette er litt over dagens kvotepris som er på rundt 185 kroner. Vi har ikke vurdert nødvendige virkemidler. Det er politikernes ansvar å prioritere og sette dem i verk, sier han.2

Mer enn CO

Kyotoprokollen innebærer at Norge skal ha utslipp av klimagasser på en prosent over 1990 nivået i 2010. Dette betyr en reduskjon i utslipp tilsvarende 4,5 millioner tonn. Det samme nivået som regjeringen har lagt seg på nårdet gjelder tillatte kvotekjøp av CO 2. Dersom kurven eksaleres til å omfatte 2020, er utslippsmengden som skal reduseres på 18 millioner tonn.

Klimagassene omfatter langt mer enn CO 2. Det er metan, NO x , svevstøv, CF-forbindelser pluss en rekke andre gasser som SF 6 , som er brukt i høyspentbrytere.Seks tiltaksområder

De kortsiktige tiltakene frem til 2010 er

  • Reduksjon av stasjonær forbrenning (1,6 millioner tonn)
  • Prosessindustrien forbedrer prosesser (1 million tonn)
  • Effektivisere olje og gassindustrien (0,7 millioner tonn)
  • Transportsektoren, mindre bilbruk mer kollektivtransport, (0,55 millioner tonn)
  • Reduskjoner i avfallsdeponier, mindre med organisk avfall (0,3 millioner tonn)
  • Reduksjon i lystgass (NO2) fra landbruket, redusere bruk av kunstgjø dsel, (0,3 millioner tonn)

Rossland la særlig vekt på landbrukets ansvar. – Det står for 10 prosent av alle klimagssutslipp her i landet, sier han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.