KRAFT

Kan stanse havvindmøllene

Statnett ønsker å bygge ut et storstilt offshore kraftnett på norsk sokkel.

I mai skal selskapet presentere en konseptstudie som ser nærmere på muligheten for å legge et kraftnett fra land til offshoreinstallasjoner og havvindparker.

Les: Enda dyrere å elektrifisere sokkelen

Dersom det blir uaktuelt å elektrifisere deler av sokkelen, vil hele kostnadsbyrden for kraftnettet legges over på havvindmølleparkene. Og det er usikkert om vindkraft til havs alene kan forsvare en slik gigantinvestering.

–Omfattende

Statnett vil foreløpig ikke si om det er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten at offshoreinstallasjonene, med sitt enorme kraftbehov, er med i planene.

– Det er alt for omfattende beregninger til at vi kan si noe om dette nå, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.

–Vil bli vanskelig

Nestleder i Bellona, Marius Holm, mener det er viktig å elektrifisere offshoreinstallasjoner dersom Åslaug Haga skal lykkes med sin visjon om en offensiv satsing på vindkraft til havs.

– Hvis sokkelen elektrifiseres, vil fornybar kraftproduksjon kunne benytte den samme infrastrukturen. Det vil selvsagt bli vanskeligere å bygge ut offshore vindmølleparker dersom denne infrastrukturen ikke kommer på plass, sier han.

Rapport

En ny rapport som ble lagt fram fredag ettermiddag konkluderer med at tiltakskostnadene for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel ligger fra 1.600 kroner per tonn CO 2 og oppover. Dette er høyere enn beregninger som er foretatt tidligere.

Rapporten er laget av Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Petroleumssektoren står for om lag 25 prosent av norske utslipp av klimagasser.

Enda dyrere å elektrifisere sokkelen
Skarv godkjent – krever elektrifisering
Elektrifisering av sokkelen er urealistisk

Les mer om: