ENERGI

Kan stanse enkeltturbiner eller flytte rein med lastebil gjennom vindkraftverk

NVE har laget en «bank» av tiltak som reineierne på Øyfjellet kan kreve av utbygger.

Øyfjellet vindkraftverk ligger i et område hvor reinen må gjennom for å komme til vinterbeite. I mai møtes vindkraftutbyggeren og reindrifta i retten.
Øyfjellet vindkraftverk ligger i et område hvor reinen må gjennom for å komme til vinterbeite. I mai møtes vindkraftutbyggeren og reindrifta i retten. Foto: Eolus Vind

I Mosjøen ligger Norges største vindpark, Øyfjellet, med 72 vindturbiner som til sammen gir 400 megawatt. Også her pågår en konflikt mellom vindkraft og samisk reindrift. I mai møtes partene i retten.