OLJE OG GASS

Kan spare 300 milliarder

Sanntidskommunikasjon fra borekrone til plattform og landorganisasjon vil bety enormt framskritt for olje- og gassindustrien.
Sanntidskommunikasjon fra borekrone til plattform og landorganisasjon vil bety enormt framskritt for olje- og gassindustrien.Bilde: Hydro
Joachim Seehusen
20. feb. 2008 - 10:19

Integrerte operasjoner

  • Integrerte operasjoner er et samlebegrep for nye arbeidsformer i offshoresektoren. Grunnlaget er sanntidsoverføring av data fra brønn til land, og sanntidsdeling av denne informasjonen mellom personell offshore og personell på land.
  • Dette muliggjør nye samarbeidsformer mellom ulike grupper og ulike ekspertgrupperinger. Der man tidligere måtte få eksperter på land til å reise ut til en plattform for å løse et problem, kan problemet nå raskt bli løst uten at ekspertene på land behøver å reise ut til plattformen.
  • Resultatet av dette er raskere, bedre og sikrere beslutninger, ifølge Kjetil Hjertvik i Oljeindustriens Landsforening, OLF.
  • OLF anslår at integrerte operasjoner øker verdiskapingen med 300 milliarder kroner. Dette er et anslag som gjelder feltenes levetid og som fordeler seg slik:
  • Reduserte borekostnader: 21 mrd. kroner.
  • Reduserte driftskostnader: 45 mrd. kroner.
  • Økte reserver: 174 mrd. kroner
  • Akselerert produksjon: 60 mrd. kroner

Kilde: OLF

Les mer om NTNU og IOC

Det er ikke lenger tilstrekkelig bare å gjøre datamaskinene kraftigere og kraftigere.

Tilgangen på data i sanntid er nå så stor at hele prosesser og tenkemåter må snus på hodet.

Sanntidskommunikasjon fra borekrone til plattform og landorganisasjon vil bety enormt framskritt for olje- og gassindustrien.

Mye data

– I IBM har vi nå i økende grad multifaglige FoU-prosjekter der forskjellige faggrupper jobber sammen. Tidligere var det knapt mulig, vi jobbet sekvensielt der de forskjellige faggruppene kom inn etter hvert, sier Ulisses T. Mello, leder for C&P Research Relationship, Mathematical Sciences ved IBMs Watson Research Center i New York.

Ulisses er geolog, med en doktorgrad. Tidligere jobbet han mest sammen med andre geologer.

– Nå jobber jeg mest med matematikere. Det er tilgangen til ufattelige datamengder i sanntid som er i ferd med å snu opp ned på gamle sannheter og arbeidsformer, sier han. Nå er det integrerte operasjoner som skal by på løsninger og gode resultater.

Hundrevis av milliarder

Gevinstpotensialet er enormt. 300 000 000 000 kroner tror Oljeindustriens Landsforening det er mulig å spare ved å bruke integrerte operasjoner.

Ulisses har vært på Norgesbesøk for å diskutere med samarbeidspartnere i et større prosjekt for integrerte operasjoner, Center for integrated operations (CIO). IBM er en av 12 bedrifter som samarbeider med NTNU, Sintef og Institutt for energiteknikk.

Et av målene er å lage programvare som er i stand til å fortelle hvor oljeforekomstene er, og hvordan man skal styre borekronen for å få ut så mye som overhodet mulig av de kostelige dråpene. Et annet mål er å utdanne neste generasjons fagfolk.Nye samarbeidsformer

– Vi trenger ikke lenger I-folk, nå er det T-folk vi er på utkikk etter, sier Ulisses. Med det tenker han på formen bokstavene har, I-folk er karakterisert ved at de går i dybden i et smalt fagfelt mens T-en symboliserer at nå er det behov for bredde i tillegg til dybdekunnskap.

– Dette er helt forskjellig fra den vanlige akademiske tilnærmingsmåten, sier Jon Kleppe, professor ved NTNU og leder av forskningsprosjektet innen integrerte operasjoner.

– Vi bryter tradisjonelle faggrenser og skaper nye samarbeidsformer fordi en flerfaglig tilnærming er blitt mye mer realistisk enn bare for kort tid siden. Kleppe legger til at blant ledende forskere i USA er integrerte operasjoner ansett som et framtidsfelt.Ny programvare

Kleppe peker på at nå er det mulig å få opp til 20 000 registreringer av data per sekund til Ekofisk-senteret, som er en mangedobling av hva det har vært og som er vanskelig å utnytte med dagens teknologi. Kleppe ønsker seg datamaskiner og programvare som øyeblikkelig kan behandle disse datamengdene og gjøre dem om til bilder for å kunne ta beslutninger.

– I tillegg kan vi nå få data fra forskjellige kilder. Dataene kommer som tekst, bilder og flere forskjellige typer sensordata. Disse dataene blir koblet sammen for å gi et resultat. Da duger ikke de tradisjonelle databasene og programvaren knyttet til dem lenger, sier Ulisses.

– Vi trenger bedre verktøy for å få så gode simuleringer som den nye datatilgangen muliggjør, sier Kleppe. – IBM er en av de ledende i verden med hensyn til databehandling, det er attraktivt for oss å kunne sende studenter og forskere til IBMs sentre i USA.Ikke bare olje

Ulisses forteller at IBM tar integrerte operasjoner i bruk langt ut over oljesektoren.

– Vi kartlegger nå Hudson River for forurensninger. Vi bruker det også i trafikkartlegging. Det er akkurat det samme som i oljeboring. Vi samler data i sanntid, analyserer dem og får resultater. I alt dette arbeidet er T-aspektet meget viktig. Vi trenger folk med kunnskaper innen flere fagfelt, ofte også psykologer, sier han.