Kan rein dempe klimaendringer?

Kan rein dempe klimaendringer?
Kan rein og andre beitedyr dempe virkningen av global oppvarming? Det har nordiske forskere fått drøyt 16 millioner kroner til å forske på. Bilde: colourbox.com

Pengene, en sum på 2 millioner euro, gis av Nordforsk til Nordic Centre of Excellence.

Høyere skoggrense

Det er Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Åbo, Universitetet i Umeå, Universitetet i Tromsø, Den arktiske forskningsenheten i Sodankylä og Arktisk Centrum i Rovaniemi som skal gjennomføre prosjektet.

Global oppvarming fører til at skoggrensa kommer høyere til fjells.

– Dermed står vi i fare for å miste viddenaturen slik vi kjenner den i nordområdene. At det kommer skog i nye områder er med på å forsterke virkningene av klimaendringene, forteller professor Lauri Oksanen ved Høgskolen i Finnmark.

Viktige beitedyr

Temperaturen i områdene øker fordi skogen tar opp mer varme fra sola enn åpne vidder. Årsaken er at hvit snø reflekterer varmen i større grad enn mørk skog.

– Det er først og fremst bjørk og vier som rykker fram når temperaturen øker. Både store hjortedyr og smågnagere er glad i disse vekstene, og de tar bjørka og vieren når den skyter opp av bakken. Dermed er de med på å hindre at skogen sprer seg innover viddene, sier professoren.

Forskningsprosjektet skal nå forsøke å finne svar på en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom beite og spredning av skog. (©NTB)

Les mer om: