Kan løse studenthybelkrisen

Et ferskt studenthybelprosjekt under oppføring - kalt "Wild at Heart" - som er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Vestfold, Husbanken og Moelven, kan vise seg å være startskuddet for en satsing som på sikt mer eller mindre kan løse mangelen på boliger for studenter i her landet - og samtidig gi studentene et bedre og rimeligere alternativ.

Stort hybelbehov

I dag dekkes rundt 15 prosent av hybelbehovet for studenter av samskipnadene. Resten dekkes inn via private aktører. Derfor gir regjeringen støtte til bygging av 1000 studentboliger i året i håp om at studentsamskipnadene skal bygge flere hybler.

Det er Kunnskaps- og utdanningsdepartementet som gir tilskuddene, mens ordningen administreres av Husbanken.

Kort byggetid

Dersom det går som salgssjef Vidar Solberg i Moelven Byggmodul AS vil, kan Moelven bistå studentsamskipnader over hele landet med bygging og oppføring av høystandard hybelbygg raskere og rimeligere enn tradisjonell plassbygging.

Sjefingeniør Terje Høgmo i Husbanken bekrefter at fabrikkbygde moduler kan være en bra løsning for studentboliger.

– Vi ble presentert for prosjektet Wild at Heart i Horten sammen med en arkitekt, en representant fra Moelven og representant for Studentsamskipnaden i Vestfold. Vi likte løsningen. Vi er opptatt av kvalitet og lave kostnader, samt at boligen blant annet er tilgjengelig for rullestolbrukere. Klarer Moelven å komme opp med et helhetlig konsept for studenthybler som gjøre det lettere og rimeligere for studentsamskipnadene å tilby slike fasiliteter for studentene framover, vil vi selvsagt svært gjerne se nærmere på det, sier Høgmo.

Hybelkonsept på gang

Vidar Solberg i Moelven Byggmodul sier at bedriften har vært i dialog med Husbanken om å utvikle et helhetlig konsept for studenthybelmarkedet som skal gjøre det enkelt for andre studentsamskipnader å hekte seg på.

– Fabrikkbygde studentboliger gir flere fordeler for studentsamskipnadene. Kort byggetid, kort monteringstid og kvalitetssikrede løsninger fordi det er basert på industriell bygging i tørre omgivelser i en fabrikk, sier Solberg.

– For denne typen bygg vil ikke brukeren kunne si om det er bygget på moderne vis i fabrikk eller på mer tradisjonell måte på byggeplass, kanskje med mindre det er ingeniørstudenter vi snakker om, sier Solberg.

Strenge krav

Solberg mener at de nye byggekravene som ble gjeldene fra i sommer setter saken i perspektiv. Nå må det bygges med full HC-standard, som betyr at boligen er tilrettelagt for rullestolbrukere.

– Alt som bygges nå skal ha 100 prosent HC-standard. Før var det bare krav om 10 prosent. Dette gjør det i utgangspunktet dyrere å bygge. Standardisert bygging i fabrikk løser langt på vei problemet ved at kostnadene holdes nede. Og kravene blir garantert tilfredsstilt, sier Solberg.

Kort frist

– Kunnskapsdepartementet sender ut brev til studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene, der de inviteres til å søke om tilskudd til studentboligbygging. Etter at invitasjonene er sendt ut, har de rundt en måneds frist til å søke. Det er der vi kommer inn. Vi har apparatet som skal til for å klare det. Egne arkitekter og et ferdigsydd konsept som kan tilpasses etter behov der vi også gjerne bidrar i søknadsprosessen, sier Solberg.

Leveringstiden må overholdes.

– Det er krise om ikke hyblene står ferdig til skolestart. Å bygge med moduler garanterer leveringspunktlighet, sier Solberg.

Gunstig for studentene

Direktør Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden i Vestfold opplyser at en hybelleilighet i det nye hybelprosjektet anslagsvis vil koste mellom 3.700 kroner og 4.200 kroner i måneden inklusive strøm.

– Alt avhengig av type leilighet. Vi tror dette er et gunstig og bra alternativ for en student, sier Stormoen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå