ARKIVNYHETER

Kan løse pulvergåtene

Anders J. Steensen
17. nov. 2011 - 10:52

Porsgrunn: Pulverteknologi kan være så mangt. For Tel-Tek betyr det at de ser på hele rekken, alt fra prosessteknikk, lagring, transport, og karakterisering av pulver. – Vi ser på oss som problemløsere for all type industri som har materialer som vi kan karakterisere som pulver. Det kan være i mineralindustrien, aluminium, fisk, næringsmiddel, farmasi etc., forteller avdelingssjef Chandana Ratnayake.

Han kom til Norge i 1999. Da hadde han en bachelorgrad med seg fra Sri Lanka. Her i landet har han fått seg både en mastergrad og en Ph.d innen pulverteknikk. Avdelingen han leder har sju ansatte, hvorav to har Ph.d samt Skandinavias største laboratorium for pulverteknologi. Her har de både transportsløyfer og forskjellige lagertanker, både rektangulære og sirkulære tanker. – Vi kan gjøre både små og storskala tester i dette laboratoriet. Vi har muligheter til å kjøre batcher på opp til 1 m3, sier Ratnayake.Transport kritiskPulver er ikke bare pulver. Derfor er karakteriseringen viktig. Det gjelder form, sammensetning og sprøhet. – Vi har utviklet egne instrumenter som bidrar til å karakterisere pulveret. Dette er særlig viktig med hensyn til pneumatisk transport som er det mest vanlige for pulver. Blir luftstrømmen for kraftig kan det oppstå stor innvendig slitasje i rørsystemene, noe medfører stans på grunn av stadige vedlikeholdsoperasjoner. Eller materialet kan knuses og dermed ikke tilfredsstille de kravene som er satt. Det siste gjelder særlig pellets som fôr til fisk, fordi fisken ikke vil spise fôret. Det vil falle til bunnen under merdene og vil skade miljøet, sier han.Redusere energiforbruket

Et av de områdene som undersøkes nøye er energioptimalisering i forbindelse med pneumatisk pulvertransport. – Alt for mange bruker alt for mye luft og derigjennom bruker for mye energi til å transportere pulveret. Dette er det mulig å styre slik at vi kan minimere effektforbruket i en transportsløyfe, sier Ratnayake.Tel-Tek har utviklet egne målemetoder for å måle mengden som transporteres. Det kan minne om en tradisjonell DP måling siden det baserer seg på et differensialtrykk. – Vi bruker trykkfallet i transportrøret til å kalkulere mengden etter at vi har fått karakterisert pulveret. Fordelen med vår måling er at det ikke er noe som stikker inn i røret, og at materialene dermed kan passere fritt forbi. Når vi skal finne den beste løsningen for transportsystemet er ikke det enkelt, for utfordringen er at det er vanskelig å modellere strømning av pulver. Derfor er det nyttig å kunne måle pulvermengden i systemet for å kunne se om våre modeller stemmer. Til dette arbeidet bruker vi laboratoriet vårt.Få veieceller

En annen fordel er at mengdemåling reduserer behovet for bruk av veieceller. – Bruk av veieceller har vært det tradisjonelle, men er belemret med stor unøyaktighet. Vår nye målemetode øker nøyaktigheten og kan dermed gi mindre skrap i produksjonen, understereker avdelingslederen.Bedre siloer

Et annet område som Tel-Tek er spesialister på er silodesign. Alt for ofte henger mye materialet igjen på siloveggene, eller at materialet segregeres inne i siloen slik at det ikke får rett konsistens når det skal videre i en prosess. – Vi må se på både statisk elektrisitet, vedheft og andre karakteristika. Det vi gjør er å finne den optimale utformingen av siloen slik at pulveret renner homogent ut, forteller Ratnayake.

Administrerende direktør ved Tel-Tek, Marit Larsen, mener at det mye å hente både når det gjelder energiforbruk og i investeringer ved å utforme et pulvertransportanlegg korrekt. – Vi ser alt for ofte at et slikt system kan ha for mange siloer og mellomstasjoner. Ofte er det unødvendig. Et riktig utformet anlegg forhindrer støvplager, har redusert støynivå og sikrer rask gjennomstrømning i bedriften. Det sparer energi, sier hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.