PROTOTYP: MV Höegh Trooper installerte en prototyp av OceanSaver i april i 2005. (Bilde: Leif Høegh & Co ASA)

Kan løse miljøproblem til havs

  • Klima

Det norske Veritas (DNV) bekrefter at behandlingsteknologien oppfyller strenge internasjonale miljøkrav.

Utslipp av ballastvann utgjør en global miljøtrussel og anses å være et av de største forurensningsproblemene til havs.

I god tid

– Går alt etter planen vil vi få en endelig godkjenning i løpet av 2007. Vi forbereder allerede nå produksjon og leveranser av våre systemer, sier administrerende direktør Stein Foss i OceanSaver.

En vesentlig del av OceanSavers teknologi er at ballastvannet overmettes med nitrogen, noe som reduserer mengden oksygen i ballastvannet betydelig.

I tillegg fylles ballast tankene med nitrogen når de er tomme for ballastvann.

– Vi satser nå på å bli først på markedet med vår teknologi. Det er kanskje et firma som ligger foran oss, sier Foss.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.