OLJE OG GASS

Kan løse konflikten om Lofoten

Ole K. Helgesen
29. apr. 2009 - 22:55

HAMMERFEST\STAVANGER: North Energy spytter millioner av kroner inn et konsept som baserer seg på å grave tunneler under havbunnen, og gjennomføre all boring og produksjon i tunnelene.

Konseptet er utviklet av Acona CMG, NTNU og Sintef.

– Tar ansvar

Oljebransjen har vært skeptisk til å lansere bruken av tunneler til petroleumsvirksomhet av frykt for at politikerne skal få for store forhåpninger og komme med krav om slike løsninger.

Men North Energy mener det er viktig å presentere de muligheter som finnes.

– Politikerne har etterlyst om det finnes alternative løsninger som kan gjøre petroleumsvirksomhet i sårbare områder sikrere. Men oljeutvinning fra undersjøiske tunneler har sjelden blitt nevnt. Derfor bestemte vi oss for å ta ansvar og få dette inn i debatten, sier styreleder i North Energy, Johan Petter Barlindhaug.

Lang vei

Han understreker at det er en lang vei å gå før man vet om dette lar seg realisere.

– Det blir en lang jobb å kvalifisere teknologien. Og vi har ingen ryggdekning for å si om det vil være realiserbart eller ikke.

Ifølge administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm, har de fleste større selskaper sett på muligheten for å benytte tunneler i forbindelse med petroleumsproduksjon.

– Vi har jobbet med dette selv en stund. Men da Acona presenterte sitt arbeid, bestemte vi oss for å bygge videre på dette fordi arbeidet virker grundig og fordi Acona synes å ha kommet mye lengre enn alle andre.

Ser på et konkret område

Karlstrøm sier arbeidet foreløpig tyder på at det er mulig å gjøre tunnelprosjekter lønnsomme.

– I løpet av høsten kommer vi til å presentere et konkret casestudie for politikerne hvor vi ser på et bestemt område utenfor Lofoten og Vesterålen. Seismikken viser at det er noen svært interessante strukturer ganske nært land her.

Krever samarbeid

Acona har i sitt arbeid lagt til grunn at leteboring sannsynligvis fremdeles må gjennomføres med rigg.

Men North Energy ønsker å studere muligheten for også å utføre leteboring fra tunneler.

– Men det forutsetter at myndighetene legger opp til en løsning basert på områdetenking og helhetlige løsninger. Det vil trolig ikke være mulig å få til dersom selskaper skal gjøre dette hver for seg, sier Karlstrøm.

Se stor illustrasjon.

Ingen konklusjoner

Han understreker også at man ikke kan trekke noen konklusjoner før det er gjennomført et langt og møysommelig arbeid for å kvalifisere de nødvendige tekniske løsningene.

– Det er her et oljeselskap må på banen med beregninger for lønnsomhet og geologiske usikkerheter. Det er mulig å gjøre dette innenfor de tidsrammer som gjelder for debatten rundt åpningen av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen dersom det settes inn tilstrekkelig med ressurser.

Karlstrøm sier at det er viktig å utrede alternative utbyggingsløsninger ikke berører fiskerne.

– Alle utbyggingsløsninger som er tilgjengelige må belyses for å unngå at oljevirksomheten kan foregå uten at andre næringer lider tap. Det er viktig at lokalmiljøet i Lofoten og Vesterålen ikke fratas de vekstmulighetene oljevirksomheten gir, sier direktøren.Endrer debatten

Både Acona og North Energy mener konseptet kan sette debatten rundt petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen i et nytt lys.

– Løsningen gjør det mulig å drive petroleumsvirksomhet uten risiko for utslipp til sjø. Dermed kan oljeselskapene unngå å krangle om risikovurderinger, oljedriftsmodeller og sårbarhetsanalyser. Konseptet fjerner også problemer knyttet til dårlig vær og is, sier Kjell-Are Vassmyr, direktør for risikostyring i Acona.

Ideen om å bruke tunneler til petroleumsutvinning er ikke ny. Statoil vurderte dette blant annet til utviklingen av Troll-feltet.

Men utfordringene har vært at konstruksjonen av tunnelene har tatt for lang tid og dermed ført til uakseptable kostnader.

Det har også vært store sikkerhetsutfordringer knyttet til evakuering og håndtering av gasseksplosjoner og utblåsinger.Har løsninger

Administrerende direktør i Acona, Torkell Gjerstad, sier at disse to momentene trolig ikke er showstoppere lenger.

– Utviklingen av tunnelboremaskiner de siste 20 årene har ført til at man kan grave ut tunneler på en rask og fleksibel måte. Sikkerhetsutfordringen kan løses ved å at produksjonen foregår i fjellhaller som er separert fra tunnelene. Disse skal kunne isoleres fullstendig dersom det oppstår en farlig situasjon. Samtidig må man ha løsninger for rask evakuering, sier han.

Gjerstad understreker at dersom det finnes tekniske showstoppere, har de i alle fall ikke blitt funnet ennå.

– Men det gjenstår betydelig arbeid før en slik løsning kan anses som teknologisk moden, og det er en rekke usikkerhetsfaktorer som må studeres i detalj.Lønnsomhet

Direktøren mener lønnsomheten kan bli svært god ved store felt.

– Tunnelkonseptet gjør at man kan benytte landrigger som koster en tiendedel av en offshorerigg. Og med tørre ventiltrær og flerfasemålere og bedre reservoarovervåkning er det gode sjanser til å øke utvinningsgraden.

– Vi tror det er mulig å øke utvinningsgraden betraktelig, kanskje med to til fem prosent. Og hver prosent økt utvinning kan være verdt milliarder kroner, avhengig av feltets størrelse. Det blir også mye billigere å gjøre intervensjoner i brønnene enn dersom man benytter undervannsinstallasjoner.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.