KRAFT

Kan ha fått ulovlig Enova-støtte

Tone Strøm-Gundersen
17. sep. 2007 - 08:33

ESA har krevd full gjennomgang av samtlige 857 prosjekter Enova har støttet.

Det skjer etter at overvåkingsorganet ESA i fjor påla tilbaketrekking av 15 millioner kroner til 16 bedrifter.

Halvparten for dårlig

Nå viser Enovas egen gjennomgang at de må trekke tilbake støtte til langt flere: Av 200 prosjekter som har fått støtte til å gjennomføre energianalyser, er det avdekket for dårlig dokumentasjon i annethvert prosjekt.

– Vi har gjennomgått alt for å se om vi har god nok dokumentasjon for støtten som ble gitt, i forhold til ESAs vedtak fra mai i fjor. I 81 saker var dokumentasjonen mangelfull, gitt ESAs krav som har kommet etter at bevilgningene ble gitt. Vi vil derfor sende ut brev til disse aktørene og bedt om informasjonen som ESA etterspør, sier avdelingsdirektør i Enova, Ingunn Ettestøl.

Enova avviser for dårlig saksbehandling, men beklager konsekvensene det kan få for bedrifter som har fått støtte.

Ukjent beløp

Enova må nå klargjøre hvorvidt de 81 bedriftene det dreier seg om kvalifiserte til kategorien "små og mellomstore bedrifter" på det tidspunktet de søkte om pengestøtte.

Generelt kan Enova støtte med opptil 40 prosent av totalkostnadene for et prosjekt. Men dersom bedriften faller i kategorien "små og mellomstore bedrifter" øker støtteandelen til 50 prosent.

Kvalifisert?

De 81 bedriftene det nå dreier seg om, har fått opp mot 50 prosent støtte. Men Enova kan altså ikke gå god for at de faktisk kvalifiserte for så mye støtte.

– Vi har ikke god nok dokumentasjon på det, sier Ingunn Ettestøl.

– Har dere dokumentasjon på resten av de 200 prosjektene?

– Ja, gjennomgangen viste at de var ok.

Må kartlegge nærmere

– Hvor mye penger kan være utbetalt utover det regelverket tillater?

– Det vet vi ikke – det totale beløpet vil komme an på resultatet av kartleggingen, sier Ettestøl.

Hun karakteriserer imidlertid utbetalingene som "småbeløp".

Peanøtter

– Dette gjelder analyseprosjekter i industrien og derfor er det ganske små støttebeløp; fra noen få tusen kroner og oppover, sier hun.

– Kan dette gå ut over prosjektene som er satt i gang?

– Vi håper ikke det, men en fullstendig oversikt har vi ikke før kartleggingen er gjennomført.

Trakk tilbake 15 millioner kroner

I tillegg til de 81 sakene som nå skal granskes i detalj, har 19 energisparingsprosjekter fått utbetalt støtte som overgår 40 prosent av totalkostnadene.

I fjor besluttet ESA at Enova måtte trekke tilbake pengestøtten som beløp seg til om lag 15 millioner kroner fra 16 bedrifter.

I det siste brevet som har gått fra Enova til overvåkingsorganet i Brussel i august i år, har imidlertid fire nye prosjekter kommet med som følge av en mer detaljert gjennomgang.

Unntatt offentlighet

Både listen over de 16 bedriftene som har fått for mye støtte og listen over de 81 bedriftene som kan ha fått for mye støtte, er stemplet unntatt offentlighet i korrespondansen mellom ESA og Enova ved Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementets kommunikasjonsdirektør Stein Hernes sier opplysningene om de 81 bedriftene er en del av en kontinuerlig prosess som pågår etter at ESA startet granskingen av Enovas utbetalinger og støtteordninger i fjor.

.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.