Kan fremdeles bli kraftkrise

Utsnitt fra den kunstige innsjøen Rosskreppfjorden (929 m.o.h) 10. september 2006. <a onclick="window.open('http://www.tu.no/multimedia/archive/00032/ag_2006_vannmagasin__32767a.jpg','panorama','scrollbars=1,menubar=1,resizable=1,width=800,height=620');return false;" href="http://www.tu.no/multimedia/archive/00032/ag_2006_vannmagasin__32767a.jpg" target="panorama" style="color:blue;text-decoration:underline;">Klikk her for panorama</a> (Bilde: Asbjørn Goa)
Dam Kilen, Vest-Agder (Bilde: Asbjørn Goa)
TOMT- IKKE TØMT: Selv om det er veldig lite vann i magasinene, er det nok til å forsyne hele Norge med elekstrisitet til langt ut på våren. I tillegg kan vi importere kraft. Det er ikke kraftkrise - men det kan bli priskrise for husholdninger og næringsliv. Ved Gravatnet i Vest-Agder advares det om variabel vannstand. (Bilde: Asbjørn Goa)
Aura Kraftverk.
NY LINJE: Dette kraftspennet går over Sunndalsfjorden til koblingsanlegget på Viklandet hvor det skal bygges en ny 420 kV linje til Istad. (Bilde: KNUT STRØM)
(Bilde: Anders J. Steensen)
  • Kraft

Fyllingsgraden i vannmagasinene er fremdeles bare 63,5 prosent. Normalt på denne tiden er over 80 prosent. Sist folk snakket om kraftkrise, i 2002/2003, var fyllingsgraden langt høyere i oktober. I uke 41 i 2002 var den hele 78,6 prosent.

Hvis det blir lite nedbør framover, eller hvis kulden og snøen kommer tidlig, kan det bli kraftmangel i Norge. Det er også en større sårbarhet for feil og begrensninger i nettet denne vinteren enn i en normalsituasjon.

– Vi kan aldri utelukke rasjonering, men med normalt tilsig i alle deler av landet vil det sannsynligvis ikke bli forsyningsproblemer, sier informasjonssjef i Statnett, Irene Meldal.

Billigere strøm i Tyskland

Strømprisen blir trolig lavere i Tyskland enn i Norge i vinter. – Det skyldes den situasjonen vi har i det nordiske kraftmarkedet med høyere forbruk enn produksjon. Derfor må vi importere kraft, sier Meldal.

Det meste av kraften som importeres er produsert i Russland, Finland, Tyskland, Danmark og Polen. Flaskehalser i nettet i alle disse landene kan også påvirke importkapasiteten til Norge i løpet av vinteren.Nordel vil gjøre sitt ytterste

Nordel, samarbeidsorganisasjonen for de systemansvarlige nettselskapene i Norden, har estimert energibalansen for de nordiske landene fra oktober 2006 til slutten av april 2007.

Lokale områder som Sør-Norge har en risiko for energiknapphet. Dette kan bli en realitet spesielt hvis tilsiget til vannmagasinene fortsetter å være lavt de neste ukene, hvis overføringskapasiteten mellom Danmark og Sverige ikke forbedres og hvis høsten og vinteren blir kaldere enn normalt, slås det fast i en melding.

Nordel understreker at de nordiske landene vil støtte hverandre i den anstrengte kraft- og energisituasjonen. – Nordel vil gjøre sitt ytterste for å sikre energitilførselen til hele det nordiske systemet, sier Nordels styreleder, Juha Kekkonen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå