SAMFUNN

Kampfly med norsk innhold

TAR AV: Eurofighter tar av, flyet er i serieproduksjon. Til den neste serien planlegges en videreutvikling som norsk industri er invitert til å delta i. De første tre kontraktene er klare. FOTO: EUROFIGHTER
TAR AV: Eurofighter tar av, flyet er i serieproduksjon. Til den neste serien planlegges en videreutvikling som norsk industri er invitert til å delta i. De første tre kontraktene er klare. FOTO: EUROFIGHTER Bilde: EUROFIGHTER

De norske selskapene Kongsberg Defence & Aerospace og Thales får utviklingskontrakter med Eurofighter.

Eurofighter overleverte den 7. mai kontraktene til godkjenning i Forsvarsdepartementet.

Kontraktene har en viss forbindelse med Norges valg av nye kampfly. Verdien er ca 130 millioner kroner. De utgjør en del av en tidligere avtale.

Avtalen går ut på at norske myndigheter og norsk industri skal samarbeide om utviklingen av kampflyet Eurofighter. Valget av nytt jagerfly for Norge skal tas i 2008.

- Avtalene er forhandlet fram i løpet av tre måneder. Dette viser vårt engasjement for å involvere norske bedrifter i Eurofighter-programmet, sier David Hamilton, representant for Eurofighter i Norge.

På lav høyde

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er partner i tre av kontraktene. KDA skal ifølge prosjektingeniør Svein Kjøningsen, bidra med utvikling av system for kontroll med operasjoner på lav høyde.

Dessuten vil KDA dra med seg erfaringene fra utvikling av infrarød-system (IR). Poenget her er å tilføre Eurofighter erfaring m.h.t. målgjenkjenning basert på IR. Slik målgjenkjenning har KDAS utviklet for det nye norske sjømålsmissilet NSM. For øvrig er det tredje KDA-oppdraget å forberede integrasjon av NSM, som er tenkt brukt på Eurofighter.

Oslo-selskapet Thales Communications utvikler avanserte system for innsamling og lagring av vedlikeholdsdata. Den høyteknologiske kompetansen som utvikles gjennom samarbeidet med Eurofighter, kan også i dette tilfelle komme til nytte innen andre sektorer for norsk høyteknologisk industri.

Flere avtaler kommer

Eurofighter forhandler også tre avtaler med andre norske selskaper og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Kontraktene gjelder radarteknikk.

Når avtalene er ferdige, vil de bli oversendt Forsvarsdepartementet for autorisasjon. Deretter signeres de av Eurofighter og selskapene. Med dette " i boks" vil Eurofighter oppfylle totalavtalen med norske myndigheter.

Den går ut på å tilby utviklingsarbeid for 20 millioner Euro (ca 160 millioner kroner) over de neste fem årene. Eurofighter håper at dette skal legge grunnlaget for en utvidelse av avtalen.

- Norge har svært kompetente høyteknologiske selskaper, og vi vil fortsette vår dialog med disse. Dette gir mulighet for langsiktig gevinst både for Eurofighter og norske høyteknologiske bedrifter, som i et godt partnerskap sier David Hamilton. Han sier dette også understreker at norsk industri er konkurransedyktig innen høyteknologi.

Norge har også en utviklingsavtale med Lockheed Martin, USA. Norge betaler der en milliard kroner over 10 år. Hensikten er å kunne la norsk industri by på arbeid i utviklingen av det amerikanske flyet F-35 Joint Strike Fighter (JSF).

Ubalansen i forholdet mellom USA og Europa er i kulissene påpekt av mange både i Forsvaret og i forsvarsindustrien. Særlig høylydt har den vært i opposisjonen på Stortinget.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.