Det er begrenset med plass i sjøen. Nå havner flere nye oppdrettsanlegg på land

Det er begrenset med plass i sjøen. Nå havner flere nye oppdrettsanlegg på land
Det planlagte anlegget til Salmon Evolution er blant anleggene som bidrar til veksten i tillatelser til lakseoppdrett på land. Foto: Vasco Pinhol/Salmon Evolution.

De første tillatelsene til å drive matfiskproduksjon av laks på land ble delt ut til forsknings- og utdanningsformål allerede på 1970-tallet. Siden det har utviklingen vært stabilt lav. Inntil i fjor.