ENERGI

Kalkulator avgjør gassrør

Lokale næringsliv, politikere i opposisjon og fagforeninger mener det er økonomi både for iverksetting av myndighetsgodkjente gasskraftplaner og rørledninger for frakt av gass fra Vestlandet til Østlandet.

De som har ansvar for investeringene, henholdsvis konsesjonsinnehaverne for gasskraftanlegg og Olje- og energidepartementet for rørledninger, mener økonomien er for svak og utrygg til å sette i gang.

Under Energikonferansen i Haugesund tirsdag og onsdag denne uken, hevdet enkeltdebattanter at valg av kalkulator var avgjørende for konklusjonen i regnestykket.

Med store deler av energi-Norge representert i salen, og energiminister Thorhild Widvey (H) og leder i Stortingets energikomité Olav Akselsen (A) i spissen for et godt knippe foredragsholdere og debattanter, satte årets energikonferansen i Haugesund hovedfokus på innenlands utnyttelse av naturgass.

Regjeringsslakt

Særlig fokus fikk diskusjonen om mulig gassrørledning fra Vestlandet, rundt kysten og til Grenlandsområdet, samt igangsetting av bygging av de konsesjonstiltatte gasskraftverkene på Kårstø, Kollsnes og i Skogn.

Mens enigheten er stor om at en større del av naturgassen, særlig med dagens kraftbalanse, bør foredles i Norge, virker det som om debattantene lever i hver sin verden når det gjelder vurderingen av økonomien i realisering av de konkrete prosjektene.

Første nestleder i LO, Roar Flåthen, slaktet i agerende LO-stil regjeringens analyser, som vendte tommelen ned for gassrørledning rundt sørlandskysten og inn til Grenland.

- Dersom man ønsker det, kan økonomene regne vekk ethvert prosjekt, hevdet Flåten.

Han fremhevet spesielt det urealistisk høye avkastningskrav og kort estimert levetid som årsak til regjeringens konklusjon. Flåthen oppfordret til ny gjennomgang med bruk av andre kalkulatorer og andre regnemestere.

Låner bort regnemestre

Hans påstand fikk delvis støtte fra blant annet Lyse Energis styreleder, Lars Anders Myhre, som selv har vært med og vedtatt Lyses gassrørledningssatsing i Stavangerområdet.

Myhre tilbød regjeringen å låne både tallknekkere og kalkulator av Lyse Energi, og så ikke bort fra at dette ville gi et annet utfall enn regjeringens første analyser.

Omtrent tilsvarende debatt utspilte seg omkring gasskraft.

På direkte spørsmål om hvor og når Norges første gasskraqftverk blir bygget, svarte både Hydro, Statoil og Statkrafts utsendte i vage ordelag at dette var svært usikkert, og at en foreløpig ikke hadde funnet det konseptet som ga god nok økonomi.

For høy gasspris, for lav kraftpris og usikkerhet omkring de politiske rammebetingelsene var hovedgrunnene. Regjeringens representant hadde et annet ståsted.

Høyre-ministeren Widvey så glatt bort fra Sem-erklæringen der regjeringspartiene er enige om at nye kraftverk skal takle CO 2 -problemene.

- Byggingen kan starte i morgen, om utbyggerne ønsker det, hevdet Widvey. - Det er ingen politiske uklarheter på nasjonalt plan til hinder for byggestart, sa hun.

-Ulv, ulv!

Olav Akselsen hevdet konsesjonshaverne ved ikke å starte utbygging har holdt norske politikere og myndigheter for narr over flere år.

- Med den politiske turbulens og den innsats som er lagt i disse sakene, blir det merkelig når konsesjonshaverne etter at de har fått konsesjon ikke vil bygge ut. Dette blir som gutten som ropte ulv - til slutt kan det hende at politikerne slutter å høre etter når aktørene maser om politisk støtte, hevdet Akselsen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.