Kalender

Bransjesamling Støperi

Arrangeres 16. – 17. november på Olavsgaard Hotel, Skjetten. Arrangementet går fra lunsj til lunsj. www.norskindustri.no

Utnyttelse av bølgeenergi - potensiale, utfordringer og status

Forening for Stålkonstruksjoner inviterer til en introduksjon om utnyttelse av bølgeenergi, 17. november, Ingeniørenes Hus i Oslo. www.tekna.no

Avanserte Fartøyer 2011

Konferanse, 23. - 24. november på Quality Airport Hotell i Stavanger. Konferansen belyser ulike temaer innen maritim næring fra forskjellige aktørers synsvinkel. Det presenteres bl.a. eksempler på design, prosjektering og operasjon av avanserte fartøy og konstruksjoner som sikrer god regularitet. www.nfaplassen.no

Havbruksleverandørene

Årsmøte og nettverkskonferanse, 24. november, på Britannia Hotell, Trondheim. www.norskindustri.no

Levetidsforlengelse og reparasjon for offshorekonstruksjoner

Kurs, 24. – 25. november, i Stavanger. Aldring og levetidsforlengelser er stadig mer aktuelt for eksistrende plattformer på norsk sokkel. www.tekna.no

REACH

Konferanse om plikter for etterfølgende brukere i REACH, 25. november, hos Klif i Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. REACH gjelder ikke bare importører og produsenter av kjemikalier, men også virksomheter som bruker kjemikalier. www.norskindustri.no

Integrerte operasjoner

Seminar, 6. – 7. desember, i Stavanger. Integrerte Operasjoner (IO) er betegnelsen på det nye konseptet som er blitt utviklet det siste tiåret for å bidra til økt verdiskapning på norsk sokkel. IO er nå blitt en viktig del av driftsmodellen til oljeselskapene for å forbedre HMS, redusere vedlikeholdskostnader og for å øke produksjonen og utvinningen. www.ifea.no

Hurtigbåter og ferger

Konferanse om teknologiutvikling og drift, 6. – 8. desember, Oslo – København. Hovedfokus for konferansen er klima- og miljøutfordringer, motortekniske nyvinninger, energiøkonomisering og nytt innen design. www.tekna.no

Produksjon av stykkstøpegods

Åpent seminar for støperibransjen om automatisert og tilpasningsdyktig Produksjon av stykkstøpegods, 8. – 9. februar hos Jøtul AS, Kråkerøy / Quality Hotell, Fredrikstad. Dette er et brukerstyrt Innovasjonsprosjekt med del-finansiering fra Norges Forskningsråd. www.norskindustri.no

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå