KRAFT

Kalddusj for solstrøm

IKKE KUNKURRANSEDYKTIG; Ifølge rapporten vil større solcellekraftverk som utelukkende leverer til nettet, neppe kunne konkurrere i det norske energimarkedet.
IKKE KUNKURRANSEDYKTIG; Ifølge rapporten vil større solcellekraftverk som utelukkende leverer til nettet, neppe kunne konkurrere i det norske energimarkedet. Bilde: colourbox.com
Mona Sprenger
6. mai 2011 - 09:00

Solenergien har ikke en lysende fremtid i Norge med det aller første, ifølge en rapport som KanEnergi og SINTEF Byggforsk har utarbeidet for Enova.

– Rapporten er et innspill til oss som vi tar med oss videre i programutviklingen. En statusoppdatering på alle teknoogier er nyttige innspill for oss, sier spesialrådgiver i Enova, Sverre Inge Heimdal. Han skal presentere rapporten på Solenenergidagen som finner sted i Oslo i dag.

I Norge er det så langt installert kapasiteter på om lag 15 MW solvarme og 8 MW solceller. Til sammenligning er installert kapasitet for vannkraft ca. 30 000 MW. Og det er lite sannsynlig at solvarme vil spille en mer betydelig rolle i 2020.

Kostnader

Selv om teknologien både for solvarme og solenergi er relativt moden og kostnadene har falt de siste årene, er kostnadene fortsatt et hinder. Internasjonalt ligger kostnader for solstrøm i dag på 3,5 - 4 kr/kWh i sentral Europa. Og det er ifølge rapporten de gunstige rammebetingelsene i en rekke EU-land som har bidratt til den sterke veksten i de senere år.

Energikostnadene for solcelleanlegg i Norge ligger godt over den europeiske prisen og det er i dag snakk om et begrenset antall anlegg. Mange av dem er installert på hytter.

Solvarme

For solvarme er kostnadene avhengig av anleggsstørrelse og riktig dimensjonering. For et typisk kombianlegg på 10-12 m2 for en enebolig kan det regnes med ca. 70-120 øre/kWhth. Enhetskostnadene faller når anleggsstørrelsen øker.

Flere muligheter

Rapporten anslår både et teknisk/teoretisk potensial og flere realistiske. Et teknisk/teoretisk potensial er at solvarme til oppvarmingsformål i bygg i 2020 utgjør 1,6 TWh. Det vil tilsvare 5,3 millioner kvadratmetter solfangerareal på nybygg og bygg som likevel vil rehabiliteres i løpet av årene frem mot 2020.

Et realistisk anslag under den forutsetning at vi følger utviklingen i Europa det siste tiåret, er at vi ved inngangen til 2020 kan ha installert rundt 220 000 mkvadratmeter solfangere i Norge. Ved en leveranse på 300 kWh/m2 vil dette tilsvare 66 GWh i 2020.

Hvis vi ikke blir smittet av satsingen i EU-land, er det ifølge rapporten realistisk at en viss andel av alle nybygde og rehabiliterte bygg i perioden 2011-2020 får installert solvarmeanlegg. Det forutsetter en gradvis reduksjon av varmebehovet i både nybygg og rehabiliterte bygg. Hvis solvarmeanlegget vil dekke 25 prosent av det gjenværende varmebehovet, er det samlet potensialet på totalt 53 GWh/år i 2020.

Det praktiske potensialet for bruk av solvarme til industrielle prosessformål er svært beskjedent, anslagsvis 5 GWh/år.

Solstrøm

Når det gjelder solceller (solstrøm) er det teknisk/teoretiske potensialet anslått til om lag på 4,4 TWh/år i 2020.

Dette handler først og fremst om solcelleanlegg som installeres i fasader og tak på nybygg og bygg som gjennomgår en større rehabilitering i perioden.

Ikke konkurransedyktig

Ifølge rapporten vil større solcellekraftverk som utelukkende leverer til nettet, neppe kunne konkurrere i det norske energimarkedet. Årsaken er at solcelleanlegg innebærer forholdsvis store kostnader, er det praktiske potensialet for solstrøm svært begrenset frem mot 2020. Fortsatt teknologiutvikling og industrialisering vil imidlertid kunne føre til at teknologien vil være interessant i Norge frem mot 2050.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.