Kåfjordbrua til Alpine Bau

Kåfjordbrua til Alpine Bau
Alpine Bau fra Østerrike skal bygge denne brua over Kåfjorden i Alta for 108,783 millioner kroner. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Alpine Bau er det nest største entreprenørfirmaet i Østerrike. Omsetningen i 2009 var 3,364 millioner euro. Hittil har det ikke være særlig aktivt på det norske markedet, men det kommer til å forandre seg, skal man tro firmaets nettside. En representant for Alpine Bau uttaler at man ser på avtalen med Vegvesenet som et godt utgangspunkt for å få et fotfeste i Norge.

Kåfjordbrua er en skråstagbru med ett tårn. På østsiden av tårnet blir det et 149,5 meter langt spenn. Mellom dette spennet og østre landkar blir det to spenn på 32 meter og et på 26 meter. Vest for tårnet blir det et 30 meter langt spenn som fører fram til en 32 meter lang ballastkasse. Total brulengde blir 169,5 meter pluss ballastkassen.

64 kabler skal bære kjørebanen. Kablene vest for tårnet skal forankres i ballastkassen. Tårnhøyden blir 72 meter meter, kjørebanen blir 9,5 meter bred. 7 840 kbm betong, 150 tonn konstruksjonsstål og 1 600 tonn armeringsstål vil gå med til brua, som er prosjektert av Vegdirektoratet.

Kåfjordbrua krysser fjorden den er oppkalt etter. Den inngår i ny E 6 mellom Hjemmeluft og Møllnes. Det er 9,3 km lang. På denne strekningen inngår det tre tunneler og tre korte bruer i tillegg til Kåfjordbrua. Driving av tunnelene og bygging av bruene er ute på anbud nå med anbudsfrister 29. og 31. mars.

Kåfjordbrua skal være klar til bruk for interntrafikk for veganlegget innen 30. november neste år. Sommeren 2013 skal hele strekningen Møllnes-Hjemmeluft være klar til bruk for trafikantene. I følge det siste kostnadsoverslaget vil regningen komme på 635 millioner 2010-kroner.

Les mer om: