Kraftkabler til utlandet

Kabler ute av drift: Norge må slippe vann forbi turbinene, mens Sverige betaler dyrt for mer kjernekraft

Tre av fire kabler til Danmark er ute av drift. Også NorNed og linjer til Sverige går på lav kapasitet.

Det finnes ingen offisielle tall og målinger på hvor mye vann som går til spille, men et betydelig antall produsenter har nå overløp eller sender vannet utenom turbinene på grunn av for lav pris. Bildet er av elva Otta, som vanligvis går i rør tilknyttet Driva kraftverk.
Det finnes ingen offisielle tall og målinger på hvor mye vann som går til spille, men et betydelig antall produsenter har nå overløp eller sender vannet utenom turbinene på grunn av for lav pris. Bildet er av elva Otta, som vanligvis går i rør tilknyttet Driva kraftverk. (Foto: Per Helge Malvik)

Tre av fire kabler til Danmark er ute av drift. Også NorNed og linjer til Sverige går på lav kapasitet.

En kombinasjon av feil og planlagt vedlikehold gjør kraftoverføringen mellom Norge og nabolandene svært begrenset for tiden. Det fører igjen til ekstremt lave strømpriser i Sør-Norge, mens Danmark, Finland og Sør-Sverige har relativt høye priser, årstiden og vannmengdene tatt i betraktning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå