NETTARKIV

JUS PATENTRETTIGHETER

CECILIE HAAVIK
cecilie.haavik@grette.no
ADVOKATFIRMAET GRETTE DA
CECILIE HAAVIK cecilie.haavik@grette.no ADVOKATFIRMAET GRETTE DA
14. mars 2006 - 12:41

Hva er et patent?

Et patent er en rett til å forby andre kommersielt å utnytte en oppfinnelse. Patenthaverens enerett til å utnytte den patenterte oppfinnelsen varer i 20 år fra patentsøknaden innleveres. I visse tilfeller kan beskyttelsestiden etter søknad forlenges med fem år. Man får enerett bare i de landene man har søkt og fått innvilget patent. Dersom man bare søker i Norge, kan hvem som helst utnytte oppfinnelsen utenfor Norges grenser.

Hvem kan søke om patent?

Det er oppfinneren eller den som oppfinneren har overdratt sin rett til, som kan søke patent. I mange tilfeller kan det være oppfinnerens arbeidsgiver som har retten til å søke patent.

Hva er fordelen med å ha patent?

Man får en tidsperiode hvor man kan hindre konkurranse på det avgrensede området som patentet dekker. Man kan overføre retten til å utnytte patentet til andre mot betaling, for eksempel gi en lisens. Patenter bidrar også til å skape et inntrykk av at bedriften eller forskeren innehar kunnskap og kompetanse. Den kapital en virksomhet har i form av patenter og patentsøknader, kan også være viktig ved salg av selve virksomheten.

Er det negative sider ved å patentere noe?

Som en motytelse for den beskyttelsen som patentet gir, stiller det også kunnskapen om oppfinnelsen til rådighet for andre. En patentsøknad må inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen som er så tydelig at en fagmann på grunnlag av beskrivelsen skal kunne utøve oppfinnelsen. Denne beskrivelsen blir offentlig tilgjengelig 18 måneder etter innleveringen av patentsøknaden (eller fra patent meddeles dersom det skjer tidligere). Hemmelighold av den patenterte oppfinnelsen er dermed utelukket. Kunnskapen man får gjennom et patent, kan andre bruke til å utvikle nye oppfinnelser.

Det finnes dessuten ikke noe «patent-politi» som passer på at ingen handler i strid med patentrettighetene. Patenthaveren, eller eventuelt lisenshaver, må selv passe på at eneretten blir respektert. Konkurrenter som krenker patentet, må kanskje gjøres oppmerksomme på patentrettighetene, og patenthaver må eventuelt gå rettens vei for å stoppe et patentinngrepet.

Det å søke og opprettholde patent kan være forholdvis kostbart.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.