Jurister ut mot Mongstad-sladdene

Jurister ut mot Mongstad-sladdene
Rapportene om renseprosjektet på Mongstad ble sensurert før stortingsrepresentantene fikk se dem, og enda mer før de ble sluppet til pressen. Bilde: Mona Sprenger

Rapportene ble sensurert før stortingsrepresentantene fikk se dem, og versjonene pressen fikk var enda kraftigere sladdet.

– Ulovlig

Nå slår to eksperter på Offentlighetsloven fast overfor aftenposten.no at regjeringen ikke hadde grunnlag for å hemmeligholde opplysninger.

– Jeg er ikke i tvil om at de har gjort unntak som går ut over hjemlene av loven, sier advokat Harald Hove, som ledet Offentlighetslovutvalget.

Stortingsrepresentantene fikk tilgang til den mest sladdete varianten få dager før høringen om Mongstad-utsettelsen tidligere denne måneden, og en noen mindre sladdet variant få dager før mistillitsforslaget mot olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) skulle behandles i Stortinget.

– Etter loven

Sladdingen av rapportene som ble forelagt pressen, ble begrunnet med at dette var råd og vurderinger innhentet til intern saksforberedelse.

Ifølge jurist Kristine Holm i Norsk Presseforbund, må OED ifølge Offentlighetsloven vise til at offentliggjøring vil hindre en god saksbehandling, for å kunne unnta opplysninger.

– Det er vår vurdering at vi har praktisert dette i tråd med Offentlighetsloven, sier departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet til Aftenposten.no.

Les mer om: