Jul med giftig bismak

  • Miljø

Julepynt og juleutstyr kan inneholde svært farlige stoffer. Kildesortering anbefales.

Det kan være bly i pærene, flammehemmende midler i julenisseplasten, kvikksølvbatteri kan drive ditt syngende julekort og det kan være produkter som inneholder PCB og kadmium.

Blinkende juledekor, stjerner og lys kan leveres gratis inn hos de butikkene som selger slikt. Butikkene må sanere dette på lovbestemt vis, minner Renas AS oss på.

Enkelte miljøgifter i elektrisk utstyr er kreftfremkallende mens andre kan føre til fosterskader.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå