KRAFT

Jubler over saltkraftverk

BEDRE STØTTENIVÅ: Regjeringen må lage bedre støtteordninger for fornybar energi, slik at Statkrafts saltkraftverk kan kommersialiseres på sikt, mener Bellona.
BEDRE STØTTENIVÅ: Regjeringen må lage bedre støtteordninger for fornybar energi, slik at Statkrafts saltkraftverk kan kommersialiseres på sikt, mener Bellona. Bilde: Statkraft

Statkraft omfavnes av miljøbevegelsen etter at selskapet onsdag besluttet å bygge verdens første prototyp på et saltkraftverk.

Enige

- Dersom vi skal klare å kutte verdens klimagassutslipp med opp mot 85 prosent, slik FNs forskere sier er nødvendig, må vi ta i bruk alle tilgjengelige fornybare energikilder. Derfor er dette prosjektet spennende, sier Natur og Ungdoms leder Bård Lahn.

Kraftverket, som skal bygges på Hurum i Buskerud, får en beskjeden produksjon på 2-4 kW, men åpner perspektiver for en betydelig produksjon av kraft basert på denne teknologien.

– Dette er veldig positivt, og et viktig bidrag til satsingen på ren energi, sier fagansvarlig for fornybar energi i Bellona, Ane Brunvoll, til NTB.

Må legge til rette

Men både Natur og Ungdom mener saltkraftsatsingen til Statkraft skjer på tross av og ikke på grunn av regjeringens satsingsnivå på fornybar energi. Støttenivået får strykkarakter.

- Saltkraftverket kan bli en norsk eksportsuksess, men regjeringen bør lage bedre støtteordninger for å sikre at teknologien kommer videre, sier Fredrik Hauge i Bellona til NRK.

Oljeminister Åslaug Haga er glad for satsingen i Statkraft, men vil ikke gi konkrete pengeløfter til den.

Dårlige støtteordninger

Hun sier at Statkraft satser på å utvikle denne teknologien til tross for dårlige støtteordninger.

– Regjeringens visjon er å være verdensledende i utviklingen av ren energi. Samtidig har vi de dårligste støtteordningene i Europa, sier Brunvoll.

Hun mener det bør komme økte bidrag i statsbudsjettet som kommer fredag.

Også i Natur og Ungdom blir Statkrafts planer hilst velkommen.

– Dersom vi skal klare å kutte verdens klimagassutslipp med opp mot 85 prosent, slik FNs forskere sier er nødvendig, må vi ta i bruk alle tilgjengelige fornybare energikilder. Derfor er dette prosjektet spennende, sier Natur og Ungdoms leder, Bård Lahn.

Ren energi

Prinsippet bak saltkraft er naturfenomenet osmose. Innsatsfaktorene i et saltkraftverk er sjøvann og ferskvann, som skilles med en membran. Ferskvannet vil trenge inn til sjøvannet gjennom membranen, noe som skaper et trykk som utnyttes til kraftproduksjon.

Det er beregnet et teknisk potensiale til å produsere 12 TWh saltkraft i Norge, eller tilsvarende 10 prosent av dagens vannkraftproduksjon.

Statkraft kan i dag ikke si når et fullskala, kommersielt kraftverk kan bli bygget. Selskapet har fått støtte fra Norges Forskningsråd til planene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.