SAMFUNN

Jubel og skuffelse ved Teknisk Museum

Endelig kan museumet få bukt med vannlekkasjene fra tak og terrasser som har hjemsøkt museumsbygget på Kjelsås i Oslo helt siden åpningen i 1986. I forslaget til nytt statsbudsjett er det lagt inn 4,5 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold.

En forutsetning er at museet selv dekker resten av reparasjonskostnadene innenfor eget driftsbudsjett og foretar den bygningstekniske oppgraderingen i 2002.

– Vi jubler i dag. Beløpet fra staten dekker to tredjedeler av vedlikeholdskostnadene. Midlene ville vi ellers måtte ta fra driften, sier en fornøyd museumsdirektør Gunnar Nerheim til Teknisk Ukeblad.

Ikke nybygg

Nerheim er samtidig skuffet over at budsjettet ikke inneholder midler til et nasjonalt medisinsk museum, som er planlagt lokalisert sammen med Norsk Teknisk Museum/Teknoteket.

Statlig finansiell medvirkning er satt som betingelse for å integrere museene. Investeringsbehovet er anslått til 35 millioner kroner. Sosial- og helsedepartementet lover å komme tilbake med en revidert fremdriftsplan for prosjektet.

– Dette var en strek i regningen i forhold til det vi var forespeilet. Men vi har ikke gitt opp. Vi arbeider fortsatt for å kunne åpne et 750 m2 stort medisinsk museum i juni 2003, sier Nerheim.

Les mer om: