SAMFUNN

Jubel i havbruksorganisasjonene

12. okt. 2001 - 06:31

– Økt satsing på marin FoU har i flere år stått øverst på Forskningsrådets prioriteringsliste, og vært poengtert i politikernes festtaler, uten at dette har vært fulgt opp gjennom bevilgninger. Dette var derfor på høy tid, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHL.

I Fiskeridepartementets budsjettforslag er det en realøkning på cirka 100 millioner kroner til forskning.

FHL er også glad for forslaget om økt satsing på mattrygghet.

– Fiskerinæringen er avhengig av å kunne dokumentere overfor forbrukerne at norsk sjømat er trygg, poengterer Andreassen.

Høyere fôrkostnader

FHL tar derimot sterk avstand fra regjeringens forslag om etablering av nye særavgifter for hold av produksjonsdyr der også fisk inkluderes. Forslaget vil gi økte fôrkostnader og klare negative konsekvenser for havbruksnæringen, ifølge FHL.

– Det ville være oppsiktsvekkende dersom en eventuell ny regjering med reduserte skatter og avgifter som en viktig flaggsak vil gjennomføre noe slikt, sier Andreassen.

FNL også positiv

Også Fiskerinæringens landsforening (FNL) er fornøyd med forslaget til statsbudsjett:

– Regjeringens foreslåtte satsing på torskeoppdrett er positiv for fiskeindustrien, fastslår administrerende direktør Christen A. Mordal i Fiskerinæringens Landsforening (FNL) i en pressemelding.

Mangel på jevn tilgang på ferskt kvalitetsråstoff er en av de viktigste utfordringene dagens fiskeindustri står over for. Torskeoppdrett kan være av avgjørende betydning for framtiden til norske foredlingsbedrifter, mener FNL, som ser at satsingen på kommersielt torskeoppdrett er et ledd i styrkingen av norsk foredlingsindustri.

FNL ser meget positivt på regjeringens forslag om å øke innsatsen på ressurskontroll for å få bukt med juks og fanteri og styrke fiskerinæringens troverdighet.

Savner arealplan

Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF) er skuffet over at oppdrettsnæringens behov for areal i framtiden ikke er viet mer plass i budsjettforslaget. – Dette harmonerer dårlig med en storstilt satsing på marin næringsutvikling. Både oppdrett av laks og ørret og nye arter vil trenge betydelige arealer i framtida. Dette er ikke på noen måte ivaretatt i forslaget til statsbudsjett, skriver NFF i en pressemelding.

Skuffelsen gjelder også manglende midler til tiltak for å berge villaksen.

NFF er for øvrig også positiv til den økte satsingen på marin forskning og styrkingen av miljøberedskapen langs kysten. NFF går derimot sterkt i mot forslaget om å innføre en ny avgift på fôr samt saksbehandlingsgebyrer, som vil svekke næringens konkurransedyktighet.

Mens de foreslåtte tiltakene for å styrke oljevernberedskapen langs kysten og redusere utslippene av PCB ønskes velkommen, er NFF skuffet over at tiltak for å redusere radioaktive utslipp ikke er tilstrekkelig vektlagt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.