Jordvarme i Frankrike

Som sine kolleger i de fleste andre industrialiserte land, arbeider franske forskere med å finne alternative energikilder. I et prosjekt i Alsace, ved byen Soultz-sous-Forêts, utvikles et anlegg som skal gi 25 MW basert på varme fra bakken.

Det er boret en 5000 meter dyp brønn. I bunnn av denne er temperaturen 200 C. Planen er å injisere vann i til sammen tre brønner og bruke seks brønner til å få opp damp som ledes inn i en turbin.

Forskerne ved Bureau de Recherches Géologiques et Minières håper at anlegget kan bevise at geotermisk energi kan bli lønnsomt og bli en viktig energikilde i fremtiden.