Jordstasjoner til Hellas og Singapore

Nera har lenge levert jordstasjoner i Singapore. Den foreliggende kontrakt innebærer at Nera tar i bruk siste generasjons teknologi for land-, mobil-, tale- og datakommunikasjon via satellitt.

Kontrakten i Hellas gjelder også oppgradering av en eksisterende jordstasjon til neste generasjons teknologi for tale- og datakommunikasjon, samt utstyr for overføring av pakkedata og Internett-aksess via satellitt.

Begge kontraktene vil bli utført i 2001 og 2002.

Les mer om: