BYGG

Jordskjelv ingen fare for bygninger

Mona Strande
22. jan. 2007 - 15:23

Det ble ikke innført egne krav til jordskjelvsikring av norske bygg før for litt over to år siden.

6 på Richters skala

Før den tid ble det hevdet at det normalt ikke er "nødvendig å undersøke bygninger for seismiske påkjenninger". Men i desember 2004 kom den norske standarden for jordskjelvpåkjenninger (NS 3491-12), med utgangspunkt i en antatt årlig sannsynlighet for rystelser over en viss grense.

- Kravene vi har tilsvarer rundt seks på Richters skala, men vi benytter ikke den skalaen. Vårt utgangspunkt er akselerasjoner i grunnen, sier sivilingeniør Steinar Leivestad i Standard Norge.

Pålitelighet og funksjon

Etter den norske standarden plasseres bygningskonstruksjoner i "seismiske klasser", som baseres på sannsynligheten for skade på menneskeliv. Hvilken klasse en konstruksjon plasseres i, avhenger av sannsynligheten for skade og hvilken funksjon det er forventet at bygget skal ha etter at et jordskjelv har inntruffet.

Dersom det forekommer et jordskjelv, er det viktig at broer som fører til sykehuset fortsatt står - og ikke minst er det viktig at sykehuset ikke har rast sammen. Det samme gjelder bygg som brannstasjoner, og forsamlingslokaler, høyhus og skoler hvor mange mennesker oppholder seg.

Slike bygg inngår i en seismisk klasse med skjerpet krav til kontroll mot seismiske påvirkninger.

Ny standard i 2010

Snart skal den norske standarden byttes ut med en felles, europeisk standard: Eurokode 8.

- Den blir innført i tredje kvartal i år, og vil fungere paralellt i sameksistens, som et alternativ til den norske standarden frem til 2010, når den norske standarden trekkes tilbake. Den vil bli supplert med et nasjonalt tillegg til den europeiske standarden, sier Leivestad.

Siden enkelte områder i Europa er mer utsatt for jordskjelv enn andre, skal tillegget definere de nasjonale, seismiske forholdene.

Retningslinjer for bygg

- Det som dreier seg om sikkerhet, bestandighet og hvor mye ressurser som skal brukes i byggevirksomheten - samt hensyn til klimaforhold og geografi er et nasjonalt anliggende. Den norske standarden fra 2004 er tilpasset det vi forventet oss fra den europeiske standarden som skulle komme, så det blir ikke store endringer, sier Leivestad.

En stor forandring kommer imidlertid i den europeiske standarden: Den vil beskrive prosjektering i de ulike, vanlige byggematerialer i minste detalj. Dermed blir ikke den nye standarden på 25 sider, men heller nærmere 600.

Til sammenligning

For å illustrere styrken på skjelvet langs Mørekysten søndag, kan du tenke deg at de minste jordskjelvene et menneske kan merke (2,5) er som et gruskorn. De litt større skjelvene vi av og til merker i Norge, kan representeres med en fotball eller badeball.

Et stort jordskjelv, som kan gjøre stor skade og har en styrke på 7,5, tilsvarer en kampestein på størrelse med en buss, og frigjør 30 millioner ganger så mye energi som et lite skjelv.

De aller største jordskjelvene kan tilsvare en stein på størrelse med en boligblokk, og genererer 30 milliarder ganger så mye energi som gruskornet. Dette tilsvarer over en million atombomber av typen som falt over Hiroshima, ifølge NORSAR.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.