Jorder på nytt

Utstyret består tildels av egenproduserte komponenter, komponenter produsert hos lokale underleverandører, og enkelte importerte deler.

Kontrakten er på ca. 4,4 millioner kroner, og leveringen skal skje over ett år. Maxeta skal stå for fremtidig kontroll og vedlikehold av utstyret.

Les mer om: