ARKIVNYHETER

Jondalstunnelen til Kruse Smith for 635,8 mill.

Kartet viser flere aktuelle alternativer for Jondalstunnelen. Det som ble valgt, går mellom S 6 og N 2. Tunnelen blir 9,8 km lang, Norges lengste fylkesvegtunnel.
Kartet viser flere aktuelle alternativer for Jondalstunnelen. Det som ble valgt, går mellom S 6 og N 2. Tunnelen blir 9,8 km lang, Norges lengste fylkesvegtunnel. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
26. juni 2009 - 13:19

Ved anbudsåpningen lå Kruse Smith mindre enn tre promille lavere enn Skanska, men kontrollregningen forandret ikke rekkefølgen. Kontraktsummen er mer enn 50 millioner kroner lavere enn anbudssummen fordi denne inneholdt noen opsjoner i tillegg til prisen for Jondalstunnelen.

Når tunnelen kan tas i bruk, er foreløpig usikkert. Mange alternativer har vært vurdert, men det er bare godkjent reguleringsplan for et av dem. Det var ikke det alternativet fylkestinget i Hordaland landet på da saken ble avgjort tidligere i måneden.

Fylkestingets vedtak betyr at det ennå gjenstår mye saksbehandling. Det kan ta inntil et år, men Vegvesenet håper det kan gå vesentlig raskere. Anleggstiden er beregnet til tre år og fem måneder.

Jondalstunnelen krysser kommunegrensen mellom Kvinnherad og Jondal. Den skal gå mellom Nordrepollen og Hardangerfjorden. Nordrepollen er en arm av Maurangsfjorden som igjen er en arm av Hardangerfjorden.

Trasévalget innebærer at det ikke blir noen tunnel langs Hardangerfjorden nord for Jondalstunnelen. I stedet blir deler av nåværende veg oppgradert. Dette arbeidet inngår i kontrakten.

Kruse Smith skal også utføre arbeid sør for Jondalstunnelen. Her ligger den 640 meter lange Bergfjelltunnelen som har T 5,5-profil. Den skal ikke utvides til fullt profil, i stedet blir fri høyde økt fra 3,9 til 4,4 meter. Tunnelen får også møteplasser og utstyr for lysregulert enveiskjøring. I søndre ende av tunnelen skal det støpes en 30 meter lang portal. Entreprisen omfatter også anlegg av to helt nye strekninger på fylkesveg 107. Disse har lengder på 650 og 570 meter. Dessuten skal 1 360 meter veg oppgraderes.

På hver side av Bergfjelltunnelen skal vegen sikres mot ras. Dette ble satt ut som en egen entreprise. Kontrakten på 8,888 millioner kroner gikk til Gjerden Fjellsikring i Lardal kommune i Vestfold.

De totale kostnadene for Jondalstunnelen og øvrig utbedring av fylkesveg 107 er beregnet til 822 millioner 2009-kroner. Finansieringen er en komplisert affære som inneholder ordinære fylkesvegmidler, fylkeskommunale konsesjonskraftmidler, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, statlige bevilgninger, tilskudd fra tre berørte kommuner, forhåndsinnkreving av bompenger på fergesambandet Jondal-Tørvikbygd og bompenger som kreves inn etter at vegen er åpnet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.