Johnsen freder industrien

Denne avklaringen kom fram under Industrikonferansen i Bø i Telemark i foriige uke. Finansminister Sigbjørn Johnsen uttalte der at rammebetingelsene for norsk industri ikke skal forverres, sett i forhold til det som er tilsvarende vilkår for europeisk industri.

Positivt signal

Bror Yngve Rahm, spesialrådgiver i Norsk Industri, sier at han oppfattet denne uttalelsen fra finansministeren som en svært viktig avklaring. – Det skjer mye rundt norsk og europeisk industri om dagen. Temaer som et nytt kvoteregime og karbonlekkasje opptar stadig flere i så vel Norge som Europa. I tillegg vet vi at EU-Kommisjonen om få uker kommer med et nytt politikkdokument når det gjelder industripolitikk. Bakteppet her er stor og økende arbeidsløshet i mange EU-land. Når Sigbjørn Johnsen presiserer at det ikke skal legges unødig byrde på norsk industri, er det vanskelig – fra et industriståsted – å oppfatte det som annet enn et positivt signal.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå