Johan Sverdrup tåler 32 dollar fatet

Ifølge eierne.

Johan Sverdrup tåler 32 dollar fatet
Nåverdien av Johan Sverdrup-feltet første byggetrinn er 270 milliarder kroner. Bilde: Statoil

Fredag la regjeringen fram proposisjonen om utbyggingsplanene for Sverdrup-feltet for Stortinget. Her går det fram at investeringene i første byggetrinn vil ligge på 117 milliarder kroner.

– Utbygging og drift vil føre til tusenvis av arbeidsplasser og gi verdifulle kontrakter å konkurrere om i en tid hvor næringen virkelig trenger det, sier Lien til NTB.

Les også: Det norske fikk nei: OED nekter å utsette Sverdrup-fordelingen

32 dollar fatet

I dokumentet heter det at forventet nåverdi før skatt for prosjektets første byggetrinn er omtrent 270 milliarder kroner. Forutsetningene her er en oljepris på 92 dollar fatet og en dollarkurs på 6 kroner.

Videre heter det at balanseprisen før skatt er 32 dollar fatet, altså den prisen som må til for at eierne får dekket produksjonsomkostningene og en rimelig avkastning.

Prisen på Nordsjøolje er nå 65,5 dollar fatet.

Regner med forsinkelse

I planen kommer det frem at Oljedirektoratet mener tidsplanen for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen er for ambisiøs. Årsaken er sammenliknbare prosjekter.

På bakgrunn av dette har OD laget et eget kostnadsestimat, som er 10 milliarder høyere enn operatørens estimat.

OD regner med at produksjonsstart på Sverdrup vil bli et halvt år forsinket og har regnet dette inn i estimatet.

Saken oppdateres.

Les også: Dette kjempeskipet skal løfte Sverdrup-dekkene

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.