Jobbsøknad via internett

. Da kommunen la ut stillingsannonser og søknadsskjema for nye lærerstillinger på nettet 18. april, var det allerede ved middagstid dagen etter kommet inn ca. 450 søknader.

Det var i månedsskiftet januar/februar at IBM ble bedt om å legge til rette for elektroniske søknader på Trondheim kommunes internett-sider. - Godt samarbeid med både samarbeidspartnere, fagkonsulenter og utviklingsgruppa gjorde at vi klarte å gjennomføre prosjektet i løpet av kort tid, sier IT-rådgiver fra IBM Hamar, som har planlagt og gjennomført løsningen sammen med en intern utviklingsgruppe i kommunen.

I utlysingsteksten til hver stilling er det en lenke til søknadsskjemaet. Attester og vitnemål blir først krevd ved innkalling til intervju.

(kas)

Les mer om: