ARBEIDSMILJØ

Kontorlandskap gjør folk syke, men å dele kontor med kollegaer er enda verre

Nye tall viser omfanget. 

Virus trives best i åpne landskap.
Virus trives best i åpne landskap. Foto: sorbetto/Istock
20. jan. 2020 - 16:29

Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt Stami koblet sammen legemeldt sykefravær fra Nav med type kontorplass de sykmeldte hadde.

Og tallene, ifølge Forskning.no, viser at det er en forskjell på 12 prosent i legemeldt sykefravær sammenlignet med dem som sitter på cellekontor.

Størst risiko gir det imidlertid å dele et kontor med en eller flere kolleger. Da er forskjellen hele 18 prosent.

Avdelingsdirektør Stein Knardahl i Stami sier at det bør gå inn i en vurdering av hva som er den økonomiske kostnaden ved kontorlandskap, fordi kostnadene ved sykefravær i verste fall kan overskride innsparingene ved mindre areal til kontorer.

Egil Hogna ved elven.
Les også

Norges største ansatteide selskap børsnoteres – prises opp mot 6,8 milliarder kroner 

Kan hende vinninga går opp i spinninga

I Norge betaler arbeidsgivere sykelønnen til sykmeldte ansatte de første 16 dagene. Så overtar Nav.

– Arbeidsgivere bør derfor vurdere risiko for økt sykefravær som en del av betraktningene ved innføring av åpne kontorløsninger, sier Knardahl til Stami.no.

Nye trender på kontoret 

  • Aktivitetsbasert eller aktivitetsstyrt arbeidsplass: Ulike soner for ulike oppgaver.
  • Free seating: På norsk fritt plassvalg. De ansatte har ikke fast plass.
  • Clean desk: Ryddig pult, på norsk. Ansatte må rydde pulten etter seg, dersom de forlater pulten lengre enn et visst tidsrom, slik at andre kan bruke plassen.
  • Underdekning: Færre arbeidsplasser enn antall ansatte. Begrunnelsen er at noen alltid er syke, på reise eller i møte.

Han mener det er naturlig å tro at en av årsakene til høyere sykefravær er at det er lettere for virus å spre seg.

I tillegg kommer økt grad av forstyrrelser. 

En rekke undersøkelser, blant annet denne fra Analyse Danmark, viser at kontorlandskap er stressende for mange fordi vi ofte blir forstyrret av støy.

Hele 60 prosent av de spurte svarer at støy forstyrrer dem, og kan være en forklaring på hvorfor du ikke får ting gjort.

I 2016 vedtok regjeringen at i et statlig nybygg skulle det være 23 kvadratmeter brutto areal per ansatt. Det er inkludert fellesarealer. 

Hele 14.500 ansatte fra 97 virksomheter deltok i en undersøkelse der de ble spurt om hvilken kontorløsning de hadde på arbeidsplassen. Av dem svarte litt i underkant av halvparten, 6300 personer, at de jobbet på en eller annen form for kontor, og ble tatt med videre i studien.

Seagust og Vattenfall møter statsråden på fredag for å forklare hvorfor de trekker seg fra den norske havvind-auksjonen. Simen Elvestad er administrerende direktør i Seagust.
Les også

Trakk seg fra havvindauksjonen: – Du byr på noe du ikke kjenner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.