HVORDAN VIRKER

Jo lenger CO2-en lagres under havbunnen, jo sikrere blir lageret

Slik virker et CO2-lager.

Å lagre CO2 er på ingen måte ny teknologi, bare på norsk sokkel har vi drevet med dette i 23 år. Equinor har aldri opplevd lekkasjer.
Å lagre CO2 er på ingen måte ny teknologi, bare på norsk sokkel har vi drevet med dette i 23 år. Equinor har aldri opplevd lekkasjer. Foto: Equinor

I det norske fullskalaprosjektet skal det lages en infrastruktur rundt fangst, transport og lagring av CO2. CO2-lageret skal ligge i Nordsjøen, og det er Equinor som har fått oppdraget med å etablere lageret, i samarbeid med Total og Shell.