ARKIVNYHETER

Jevn kamp om jobb på E 39

Slik vil brua over Sørlandsbanen og tilstøtende veg se ut høsten neste år. Den gule stripen midt på vegen blir erstattet av midtrekkverk.
Slik vil brua over Sørlandsbanen og tilstøtende veg se ut høsten neste år. Den gule stripen midt på vegen blir erstattet av midtrekkverk. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Det nest laveste anbudet er på 45,325 mill. Det kommer fra Kruse Smith. Betonmast er nr. tre med 48,985 mill., fulgt av Risa (49,772 mill.) og SV Betong fra Sandnes (50,702 mill.). De laveste prisene ligger litt i overkant av Vegvesenets overslag.

Oppdraget gjelder oppgradering av E 39 på strekningen Helleland-Skjebadalen, som er 2,1 km lang. Strekningen er delt i to entrepriser. I juni i år ble parsellen Berge-Skjebadalen fullført. Anleggsarbeidet ble utført av T. Stangeland Maskin. Den opprinnelige kontraktsummen var på vel 18 millioner kroner.

Nå står den 650 meter lange parsellen Helleland-Berge for tur. En viktig årsak til at denne er mye dyrere enn den første, er en 89 meter lang bru over Sørlandsbanen. Den erstatter en bru som er for smal til at to store kjøretøyer kan passere hverandre, og som har en uheldig geometri. Like ved det ene landkaret går E 39 inn i en krapp sving.

Den nye vegen blir utstyrt med midtrekkverk. På de siste 70 metrene inn mot den første parsellen blir det også krabbefelt. Den som får kontrakten, må gjøre seg ferdig innen 28. oktober neste år.

Les mer om: