FORUM

Jernbaneverket bløffer ikke

Skrevet av Stein O. Nes, assisterende jernbanedirektør.I siste nummer av Teknisk Ukeblad kritiseres Jernbaneverket for å hevde at Norge mangler jernbanekompetanse. I følge oppslaget stemmer ikke dette, mange norske rådgivere har ledig kapasitet med god kompetanse. Oppslaget toppes av en tittel hvor det hevdes at Jernbaneverket bløffer om saken.Jernbaneverket har selvfølgelig ingen interesse av å bløffe om disse forholdene. Vår erfaring er at mangelen på kritisk spisskompetanse innen viktige jernbanefag i markedet er høyst reell. Ingen ting ville glede Jernbaneverket mer enn at dette ikke var tilfelle. Dessverre er vår erfaring gjennom utlysninger i markedet og tett dialog med leverandørbransjen at kapasiteten på disse ressursene i dag ikke er tilstrekkelig for å møte Jernbaneverkets økende behov. Dette er også forsøkt belyst i Teknisk Ukeblad, senest i et intervju med utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i august.At enkeltselskap tidvis kan ha ledig kapasitet innen jernbanefag forandrer ikke den generelle mangelen på kritisk jernbanekompetanse i bransjen. Det gjør heller ikke påstanden om at Jernbaneverket bløffer korrekt.I intervjuet hevdes det videre at Jernbaneverket ikke setter ut prosjekteringsoppgaver, men bare er interessert i å leie inn selskapenes mest kompetente medarbeidere. Dette er ikke riktig, og er heller ikke Jernbaneverkets strategi. Egenprosjekteringen i Jernbaneverket er kraftig redusert i de siste årene, og vi ønsker å sette ut flest mulig prosjekteringsoppdrag til rådgiverselskapene. Men responsen er ikke alltid slik vi kunne ønske oss. Som eksempel opplevde vi begrenset interesse da vi i vår inviterte til tilbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivertjenester innen jernbaneteknikk til Oslo-Ski prosjektet.

Jernbaneverket har på få år fått sitt investeringsbudsjett mer enn fordoblet, og Nasjonal Transportplan forutsetter en ytterligere økning i årene fremover. I denne situasjonen sitter vi ikke med hendene i fanget. Vi jobber på et bredt felt, både med å skaffe ressurser og heve kompetansen. Jernbaneverket har et sektoransvar for utdanning av fagfolk jernbanen trenger. Vi skal også bidra til et velfungerende leverandørmarked. Det gjør vi best ved å tilby rådgiverbransjen mange og interessante oppgaver slik at selskapene kan utvikle sin jernbanefaglige kompetanse. Jernbaneverket er involvert i flere samarbeidstiltak med bransjen for å legge til rette for dette. Blant annet ble det før sommeren gjennomført tre samlinger i et sektorsamarbeid om kompetansesituasjonen. Rambøll var blant deltagerne her.

Både i egen regi og sammen med Statens vegvesen har Jernbaneverket gjennomført jevnlige informasjonsmøter for leverandørmarkedet om kommende prosjekter. Dette vil vi videreføre, og vi skal naturligvis arbeide videre med å utvikle samarbeidet med rådgiverbransjen for sammen å løse de mange oppgavene vi står overfor.

Les mer om: