SAMFERDSEL

Jernbanen mot stupet

5. mars 2002 - 07:00

I forbindelse med forberedelsene til neste års statsbudsjett og regjeringens kollektivtransportmelding, har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om en grovmasket vurdering av hva konsekvensene vil være for jernbanen i Norge ved ulike bevilgningsnivåer i årene fram til 2017. Vurderingen konkluderer med at fjerntogtrafikken nærmer seg stupet hvis ikke bevilgingene øker.

Med en videreføring av dagens bevilgningsnivå vil jernbanen få ni milliarder kroner mindre til disposisjon enn det som var forutsatt og vedtatt i Nasjonal transportplan, som ble behandlet for ett år siden. Bevilgningstakten ligger allerede 65 prosent lavere enn transportplanen tilsier (se TU nr.6). Selv nedlegging av fjerntogtrafikken vil ikke gi ressurser nok til å gjøre jernbanen konkurransedyktig på de gjenværende kjøreveiene.

Etter Jernbaneverkets vurdering er det mulig å forbedre jernbanens markedsposisjon i de transportkorridorer hvor jernbanen i dag spiller en stor rolle, hvis det er politisk ønskelig. Dette krever bevilgninger ut over planrammene i Nasjonal transportplan, i en periode på åtte til ti år. Jernbaneverket mener regjeringen står overfor det politiske valget enten er å redusere målene for jernbanen eller å styrke virkemiddelbruken.

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier til NRK at hun ikke ser det som en aktuell problemstilling å legge ned trafikken på fjerntogene. Forslaget har allerede vakt stor bekymring i de regioner som vil bli rammet av nedleggelse. Konserndirektør Arne Wam i NSB understreker at forslaget går helt på tvers av de planer NSB har for videre drift.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.