BYGG

Jernbanen: Mer penger, mindre punktlighet

Investeringene i jernbanen har gått i været de siste årene, mens punktligheten har gått motsatt vei. Her fra montering av takstrømskinne i Oslotunnelen.
Investeringene i jernbanen har gått i været de siste årene, mens punktligheten har gått motsatt vei. Her fra montering av takstrømskinne i Oslotunnelen. Bilde: Maria Amelie

Statistisk sentralbyrås ferske tall om Jernbaneverket er trist lesning.

Ifølge SSB utgjorde Jernbaneverkets samlede investeringer i 2010 nesten 5,5 milliarder kroner, som var en vekst på 190 prosent sammenlignet med 2005, da investeringene var på rundt 1,9 milliarder kroner.

Fra 2009 til 2010 økte investeringene med nesten 16 prosent.Flere forsinkelser

– Fra 2008 til 2009 var veksten på 1,6 milliarder kroner, og fra 2009 til 2010 på om lag 750 millioner kroner, til nesten 5,5 milliarder kroner – inklusive fornyelser og reinvesteringer, melder SSB.

Samtidig økte Jernbaneverkets driftskostnader, som utgjorde 3,2 milliarder kroner i 2005 og økte til 4,9 milliarder kroner i 2010.

Til tross for økt ressurbruk er færre tog i rute ved endestasjon.

– Av togene som trafikkerer det norske jernbanenettet, var mellomdistansetogene mest forsinket. I gjennomsnitt var 23 prosent av disse togene forsinket i 2010, en økning på 6 prosentpoeng fra 2009, rapporterer SSB.

– Ekstremvær og arbeid

– Punktlighetsproblemer skyldes i hovedsak mye arbeid på linjer, og i tillegg har ekstremvær ført til at linjer har vært brutt i lang tid, sier pressesjef hos Jerbaneverket sentralt, Jan Erik Kregnes til Teknisk Ukeblad.

– Målsettingen vår er å få flest mulig tog i rute. Vi har nå et prosjekt gående for å identifisere årsakene til ulike forsinkelser, sier Kregnes.

Sverige bygger vei døgnet rundt

Flytoget tregere

Flytoget leder fortsatt når det gjelder punktlighet.

Imidlertid falt Flytogets punktlighet med 2 prosentpoeng både fra 2008 til 2009, og fra 2009 til 2010.

Et postivt aspekt er at få blir drept eller skadd i forbindelse med togtrafikk i Norge.

– Gjennomsnittlig antall omkomne personer de siste 20 årene avtar gradvis, og var på drøyt seks personer per år i 2010, skriver SSB.

2010 ble dermed et atypisk år med hele ni omkomne personer i jernbaneulykker.

Døde dyr

SSB har ingen gladnyheter til dyr som ferdes i nærheten av jernbanelinjer.

– I 2010 ble nesten 2 300 dyr påkjørt og drept av toget. Dette var drøyt 500 flere enn i 2009, og 600 flere sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2005-2009. Fire av ti dyr som blir påkjørt og drept, er elg.

Kregnes er enig at dette ikke er hyggelige tall, men legger til at Jernbaneverket har et bredt samarbeid med mange organisasjoner og institusjoner for å løse viltproblemet.

– Nå er det satt av ti millioner kroner til å bedre dette. Forøvrig gjør Jernbaneverket kostnadsfri fjerning av dyrekadaver. Før var det kommunene som måtte ta den kostnaden.

Les også:

– Høyhastighetstog like bærekraftig som Aldous-funnet

NSB varsler mindre godstrafikk på jernbane

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.