Jentene ligger foran

Jentene ligger foran
LEDER: Jentene ligger omtrent ett år foran guttene når det gjelder leseferdigheter og evne til å finne frem på nettet. Bilde: itstock

Sør-Korea topper OECDs PISA-undersøkelse om 15-åringers bruk av pc og internett for å lære.

Norge havner litt under midt på treet - på 10. plass blant de 19 landene som deltok.

Både Island og Sverige kommer bedre ut enn Norge.

Det viser en oversikt fra PISA-undersøkelsen 2009, men som ble publisert først tirsdag.Troverdighet

Undersøkelsen kalles Students On Line og ga ungdommene i oppgave å evaluere informajson på nettet.

Her skulle de vurdere troverdigheten til informasjon på ulike nettsider. De skulle også demonstrere sine evner til å finne frem på web-en.

Hensikten var å kartlegge 15-åringenes såkalte digitale leseferdigheter.Digitalt best

Ungdommene har også deltatt i en tradisjonell leseprøve på papir. I de fleste landene var det liten forskjell å spore mellom analoge og digitale leseferdigheter.

Imidlertid var det noen land der ungdommene presterte bedre på den digitale biten, blant annet Sverige.

Derimot var Danmark blant landene der deltakerne taklet den analoge testen bedre.Ett år foran

Jentene gjorde det generelt bedre enn guttene i både den analoge og digitale leseundersøkelsen.

De skårer såpass mye bedre at de ligger omtrent år foran guttene.Mer pc hjemme

Ikke overraskende har pc-bruken økt kraftig siden forrige PISA-undersøkelse i 2000.

Da hadde 72 prosent av elevene tilgang til pc hjemme. Nå er omfanget økt til 94 prosent.

Ifølge OECD har tilgang til pc hjemme liten påvirkning på resultatene i undersøkelsen.Ferskvare

OECDs utdanningsdirektør Barbara Ischinger mener digtale læringsmidler har store fordeler.

- De kan skape større deltakelse i klasserommet, gir mulighet for å skreddersy læringsplaner i forhold til elevenes behov og ikke minst får elevene tilgang til fersk forskning, sier hun.

Les mer om: